Vatikán se v novém dopise německým biskupům vymezuje vůči svěcení žen a homosexualitě

Vatikán písemně informoval německé biskupy, že svěcení žen a změny v učení církve o homosexualitě nemohou být předmětem diskuse na nadcházejících setkáních s delegáty německé synodální cesty v Římě.

Dopis datovaný 23. října biskupům rovněž připomněl možné disciplinární důsledky pro každého, kdo se vzepře učení církve, informovala německojazyčná zpravodajská agentura CNA Deutsch.

SOUVISEJÍCÍPředsedkyně rady Německé evangelické církve oznámila rezignaci

Dopis, který napsal vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin a který byl adresován generální sekretářce Německé biskupské konference Beate Gillesové, byl rozeslán všem německým diecézním biskupům.

Pravost dokumentu ověřila v pátek agentura CNA Deutsch u Německé biskupské konference.

Dopis, který je posledním z rostoucího počtu vatikánských intervencí v souvislosti s německou synodální cestou, zveřejnil v plném znění 25. listopadu deník Tagespost.

Catholic News Agency připomíná, žPředsedkyně rady Německé evangelické církve oznámila rezignacie němečtí biskupové a zástupci římské kurie se v červenci sešli ve Vatikánu k jednání o německé synodální cestě. Tato jednání budou pokračovat v lednu, dubnu a červenci 2024. Očekává se, že se budou týkat ekleziologie, antropologie, morálky a liturgie a textů synodální cesty. 

V dopise se zdůrazňuje, že je „proto nutné respektovat tuto cestu univerzální církve a vyhnout se dojmu, že probíhají paralelní iniciativy, které jsou lhostejné k úsilí o ‚společnou cestu'“.

Ve světle usnesení německé synodální cesty prosazovat svěcení žen dopis německým biskupům připomněl, že papež František opakovaně a „výslovně potvrdil“, že církev nemá „žádnou pravomoc udělovat kněžské svěcení ženám“.

Pokud jde o církevní učení o praktikované homosexualitě, Parolin v dopise německým biskupům uvedl, že se jedná o „další otázku, na kterou místní církev nemá možnost zaujmout jiný názor“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 27. listopadu 2023 Foto: Pixabay – Vatikán

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář