Vatikán zveřejnil zprávu o McCarrickovi

Vatikán – Vatikán dnes zveřejnil zprávu vypracovanou na pokyn papeže Františka o případu bývalého kardinála a washingtonského arcibiskupa Theodora E. McCarricka, propuštěného ze služby loni v únoru. 

Obsáhlý spis, který k jeho případu na 449 stranách shrnuje veškerou dokumentaci a jehož vypracování trvalo dva roky.

Jak známo, McCarrick byl z duchovenského stavu propuštěn za „zneužívání svátosti smíření a z porušování šestého přikázání s nezletilými i dospělými s přitěžující okolností zneužití moci“. Jeho kauza byla obzvláště rozvířena v médiích  arcibiskupem Carlem Maria Viganò, který před dvěma roky obvinil z liknavosti, ba nedůslednosti samotného papeže Františka. Obsáhlá zpráva však přináší dokumenty, ukazující, že právě arcibiskup Viganò v době, kdy působil v USA jako apoštolský nuncius, nepodniknul na žádost Kongregace pro biskupy potřebné kroky k prošetření obvinění vznesených v roce 2012 proti tehdejšímu kardinálovi McCarrickovi.

Teprve ve zmíněném roce 2012 bylo totiž proti němu poprvé podáno zcela konkrétní obvinění z homosexuálního obtěžování dospělého a v roce 2017 další, týkající se nezletilého z doby, kdy ještě nebyl biskupem. Krátce poté McCarrick abdikoval na hodnost kardinála, a papež František nařídil zahájit kanonický proces, který vedl propuštění z duchovenského stavu.

Ze zprávy vyplývá, že od první kandidatury k biskupskému svěcení v roce 1977, přes jeho jmenování biskupem v severoamerických diecézích Metuchen (1981) a Newark (1986) se během informativní procedury předcházející každému biskupskému jmenování nikdy neobjevila žádná negativní indikace na jeho osobu, teprve v 90. letech několik anonymních dopisů, které však neobsahovaly konkrétní a věrohodné indikace. Ze sebrané dokumentace je však třeba zmínit list z roku 1999 newyorského arcibiskupa, Johna O´Connora, který nedoporučil tehdejšího biskupa McCarricka zařadit do okruhu kandidátů na arcibiskupský stolec ve Washingtonu, a to pro podezření z mravně nevázaného života.

Tehdejší papež Jan Pavel II. nechal vše přešetřit, a jak plyne ze zveřejněných dokumentů, bylo shledáno, že o tom neexistuje žádné konkrétní svědectví. Proto byl 21. listopadu 2000 jmenován McCarrick do úřadu washingtonského arcibiskupa.

Když se roku 2005 začaly proti tehdejšímu kardinálovi vynořovat další hlasy, vinící jej z homosexuálního obtěžování dospělých, vyzval jej Benedikt XVI. k odstoupení z arcibiskupského úřadu, ačkoli mu těsně předtím prodloužil mandát o dva roky po dosažení kanonického věku pro odchod do výslužby. Poněvadž se však obvinění netýkalo nezletilých, a McCarrick byl již mimo službu, nebyl proti němu zahájen  kanonický proces. Pouze mu bylo doporučeno, aby se držel v ústraní, na což však dotyčný nedbal.

Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, v souvislosti s tímto případem vydal prohlášení, kde mimo jiné poznamenává: „Zveřejňujeme tuto zprávu s bolestí nad příkořím obětí a jejich rodin a nad utrpením, které bylo způsobeno církvi v USA i všeobecné církvi. Z rozsahu této zprávy a množství sebraných dokumentů a informací vysvítá, že jsme se vydali cestou hledání pravdy.“

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 10. října 2020 Foto: Wikimedia Commons – kardinál McCarrick

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář