Ve Francii hrozí, že Hnutí pro život již nebude legální

Francie. V mnoha částech světa, včetně České republiky, existují internetové linky pomoci, na které se mohou obrátit ženy v tísni, zvažující potrat. Najdou na nich psychoterapeutickou pomoc, ale také kontakty na azylová zařízení a odborníky, díky kterým pak mohou řešit svou konkrétní životní situaci. Francouzským linkám pomoci nyní hrozí, že budou postaveny mimo zákon vinou nové legislativy, kterou bude tamní parlament projednávat prvního prosince. Vládní návrh zákona chce totiž rozšířit trestný čin omezování osobní svobody také na takzvané „dobrovolné přerušení těhotenství“. Zmíněným webovým linkám pomoci se tu klade za vinu, že „digitální formou úmyslně uvádějí v omyl, zastrašují a vyvíjejí psychický nebo morální nátlak, aby ženy odradily od zákroku interrupce“. Pokud bude nový zákon schválen, činnost francouzského Hnutí pro život již nebude legální.

Silné znepokojení nad návrhem nového zákona vyjádřil předseda Francouzské biskupské konference, který se v minulých dnech obrátil zvláštním listem na prezidenta republiky, Françoise Hollanda. „Dobrovolné ukončení těhotenství“, píše mons. Georges Pontier (foto), „je vždy závažný a těžký skutek, který hluboce doléhá na svědomí, ať již si to chceme připustit, či nikoli. Četné ženy, které v těžkých situacích nevědí, zda těhotenství dovést do konce, hledají radu a mají potřebu s někým mluvit.“ Předseda francouzského episkopátu podotýká, že počátkem tohoto roku byl v rámci reformy zdravotnického systému zrušen tzv. týden na rozmyšlenou, povinný pro ženy před potratovým zákrokem „Jinými slovy“, míní arcibiskup Pontier, „nyní ženy v takovýchto zásadních otázkách svědomí nenacházejí žádnou oficiální podporu“.

Internetové linky pomoci, které mohou být vyhoštěny do ilegality, tak nahrazují absenci míst, kde by se ženám naslouchalo. Jejich úspěch, poznamenává dále marseilleský arcibiskup, dokazuje, že splňují určitá očekávání. Internetové linky pomoci totiž za garance naprosté svobody naslouchají všem ženám, nikoli pouze těm, které se rozhodují o potratu, nýbrž také těm, které tuto ránu zpracovávají. Pomoc jejich prostřednictvím vyhledávají také nenaplnění otcové či dědečkové. Biskup Pontier v souvislosti s návrhem nového zákona upozorňuje na jinou občanskou svobodu, známou jako „svobodu projevu“ a varuje před jejím omezováním v rámci internetu. Takové omezování je tím závažnější, že se dotýká otázek svobody svědomí, a v konečném důsledku tak podrývá samotné principy demokracie, uzavírá předseda francouzského episkopátu list, adresovaný hlavě státu.

Zdroj: Rádio Vaticana, převzato se svolením redakce, titulek redakční

Foto: Creative Common Search/Flickr

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář