Více než 250 protestantských lídrů podepsalo teologické prohlášení o smyslu reformace

 

Více než 250 prominentních protestanských teologů z celého světa vydalo začátkem září prohlášení potvrzující smysl reformace. Autoři prohlášení tvrdí, že v roce 500. výročí reformace je dokument „katolickým“ prohlášením v nejlepším slova smyslu.

Reformované katolické vyznání je dokument, který poukazuje na hlavní teologické zásady širokého spektra protestantských křesťanů. Smyslem prohlášení je poukázat na jednotu, která existuje mezi protestanty na celém světě v hlavních bodech křesťanské věrouky, řekl Jerry Walls, profesor filozofie na baptistické univerzitě v Houstonu.

Jerry Walls

Walls vysvětlil v rozhovoru pro The Christian Post, že někteří římští katolíci poukazují na rozdělení v rámci protestantismu a argumentují tím proti reformaci jako takové; tvrdí, že celé dědictví reformace bylo nekonečné náboženské dělení.

Dokument Reformované katolické vyznání ukazuje rozsáhlou shodu v podstatě křesťanské víry mezi protestanty. Signatáři prohlášení jsou protestantští teologové, kteří pocházejí z různých tradic a více než 110 křesťanských institucí.

„Uvědomil jsem si, že jedním z nejlepších způsobů, jak bychom mohli skutečně uctít výročí reformace, je přijít s vyznáním víry, které by vyjádřilo jednotu mezi dědici reformace,“ prohlásil Walls.

„Postupně jsem začal vnímat, že tento počin může být opravdu významný,“ řekl Walls. „Bylo krásné vidět letniční a luterány, jak pracují, aby našli společnou řeč.“

Reformované katolické vyznání obsahuje 12 článků, které podtrhují víru v základní křesťanské principy jako trojjedinnost Boha“, Kristovo vykupitelské dílo“, evangelium“ a církev“ a zaměřuje se zejména na to, co  reformace naplnila.

Vyznání následuje 25 doplňujících témat, která upřesňují, „proč říkáme, co říkáme“ a zachycují základní pravdy křesťanské víry. Žádná skupina nedostala do dokumentu všechny body svého prohlášení. Dokument prošel několika návrhy a zdlouhavými revizemi, teologové přesto nakonec došli ke společnému prohlášení. „Otázka nebyla: Je v prohlášení vše, co byste chtěli říct‘, ale můžete s tím souhlasit?‘, řekl Walls, který rovněž vysvětlil, že se rozhodl použít v názvu výraz „katolické vyznání“ proto, aby připomněl význam slova katolický.

„Římská církev se jednoduše nazývá ‚katolická církev‘. Není to katolická církev,“ zdůraznil. „Je to jedna část svaté katolické církve.“

„Chceme objasnit, že slovo katolický označuje mnohem expanzivnější realitou než římská církev sama o sobě, a chceme, aby protestanti pochopili, že pokud jsou věrní svému vlastnímu dědictví a svým kořenům, jsou také ‚katolíci‘.“

Prohlášení začala vznikat začátkem letošního roku, kdy Walls sbíral podklady pro svou knihu Roman but Not Catholic: What Remains at Stake 500 Years After the Reformation, kterou napsal spolu s Kennethem Collinsem. Jedna z věcí, kterou oba autoři zdůrazňují, je, že protestantismus lépe reprezentuje pravý katolicismus než římskokatolická církev.

31. října si protestantské denominace po celém světě připomenou 500. výročí začátku reformace, kdy Martin Luther přibil 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu a vznesl námitky proti korupčním praktikám římskokatolické církve a prodeji papežských odpustků.

 

Zdroj: The Christian Post 

 

[adrotate banner=“28″]

1 Komentář

  1. Nevěrné dcery se navracejí k nevěrné matce. Žijeme ve výjímečné době! Biblická proroctví se naplňují přímo před očima. Věrný Boží lide, studujte Boží slovo, ať nejste svedeni a podvedeni tou smilnicí a nevěstkou, která má na čele napsáno Babylón to tajemství veliké. A vzdejte chválu a poctu Bohu, Stvořiteli nebe a země, Hospodinu, který nam dal svého syna Ježíše Krista. Přijměte dar milosti a záchrany dokud je čas!

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář