Virtuální výstava připomene zásah komunistů proti řeholníkům

Praha – Národní knihovna připravila virtuální výstavu, která připomene 70. výročí Akce K a Akce Ř – komunistických útoků na kláštery v Čechách. Název výstavy Akce K: Zkáza klášterních knihoven odkazuje na události, při kterých bylo zničeno či poškozeno velké množství knih z bohatých klášterních knihoven. Výstava začne 13. dubna v 18:00 na adrese https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k/.

Akce K byla před 70 lety vyvrcholením boje komunistické moci proti církvi, kláštery byly označeny za centra protistátní činnosti. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli vyhnáni a vyvezeni téměř všichni řeholníci z mužských klášterů, o několik měsíců později, v noci z 27. na 28. září, následovala akce Ř, jejímž cílem byly kláštery ženské.

Výsledkem bylo uvěznění řeholníků v internačních táborech a zisk nemovitostí, řady uměleckých předmětů a knih, které připadly státu.

Výstava představí příběh klášterních knihoven od jejich počátku přes dlouhá staletí, kdy byly knihy opečovávány, až po napáchání nevratných škod při akcích K a Ř. Při nich bylo zabaveno 152 knihoven s více než 1,8 milionu knih, včetně vzácných rukopisů.

Řada knih následně skončila poškozená, či byla zcela zničená. Část zabavených knih se dostala také do Národní knihovny. V rámci církevních restitucí v 90. letech minulého století vrátila Národní knihovna církvi 120.000 knih.

„Ústředním tématem je sice Akce K, ale výstava se obecněji zamýšlí nad tím, proč pečovat o minulost a jak jsou právě knihy cenným a nenahraditelným zdrojem informací. I proto jsme vytvořili velké množství obrazového a filmového materiálu a nevycházeli jsme pouze z dobových fotografii,“ uvedla za realizační tým Nina Wančová.

Akci K a Ř připomněli i v dopise současným řeholníkům předsedové konferencí vyšších řeholních představených, arciopat Petr Prokop Siostrzonek a sestra Krista Ludmila Chládková, který zveřejnil web České biskupské konference. Uvádějí, že bohoslužby, výstavy a setkání původně připravované k 70. výročí Akce K budou přesunuty na pozdější termíny a vyzývají ve výroční den 13. dubna od 19:00 ke společné čtyřiadvacetihodinové modlitbě, jejíž začátek by mohlo doprovázet zvonění na věžích klášterních kostelů, kaplí a domů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: ČTK  Datum: 9. dubna 2020  Foto: Ustrcr.cz – Tak jako řada jiných míst byl klášter premonstrátů v Želivi přepaden v noci z 13. na 14. 4. 1950

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář