VOŠMT v Kolíně zve na den otevřených dveří

 

Naše biblická škola začala před 25 lety jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenuje Vyšší odborná škola misijní a teologická. Dnes má za sebou 25 let působení a 225 absolventů. Je proto příhodné stanovit termín dne otevřených dveří na 2.5. Všichni jsou srdečně zváni!

Snažíme se zvěstovat neměnné evangelium uprostřed měnící se kultury. Mění se naši studenti, mění se i církve, ale cíl naší školy zůstává, a tím je absolvent proměňovaný osobním poznáním Krista.

V českých církvích se stále více mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory. Avšak misijně zaměřené sbory potřebují zdatné vedoucí s patřičným tréninkem. Vedoucí musí proto projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním a praktickou přípravou.

Nové jednoleté studium

VOŠMT nově nabízí jednoletý studijní program, který lze využít jako „Gap Year“ nebo jako další vzdělávání duchovních pracovníků. Tento Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,

kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání. Osloví také vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, či pastory, kteří touží získat teologické vzdělání a přitom neztratit kontakt se svou službou.

Pokud je student zapojen do aktivní služby v církvi, nemusí z ní po dobu studia na VOŠMT vypadnout. Na základě individuální dohody mezi sborem a školou může student v pátek nebo v pondělí chybět ve vyučování. Tak se zajistí, aby nebyla narušena kontinuita služby a aby církev zároveň těžila ze znalostí a dovedností, které student na škole získá.

Úspěšní absolventi jednoletého studia obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Zároveň získají možnost plynule přejít do tříletého vyššího odborného a bakalářského programu, do nějž se jednoleté studium započítá.

Více informací i seznam předmětů naleznete na www.vosmt.cz/1rok. Ukázky výuky a představení nového programu proběhne i 2.5. během dne otevřených dveří. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zdroj: Tisková zpráva

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář