Vyjádření církví ke střelbě na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách došlo v objektu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Palachově náměstí ke střelbě. Útočník za sebou zanechal nejméně 14 mrtvých a 25 zraněných.

Dnešní den, 21. prosinec 2023 bude patřit k nejtemnějším dnům našeho života. Při střelbě v centru Prahy, na Filosofické fakultě zahynulo nejméně 14 lidí, převážně mladých, a řada dalších byla raněna. Nejen hlavní město, ale celá společnost je tím zasažena a otřesena.

S pohnutím a bolestí myslíme zvláště na blízké a rodiny zastřelených a zraněných. Také na ty, kdo se ocitli v bezprostředním ohrožení, hledali úkryt, prožívali bytostný strach a nesou si s sebou tuto traumatizující zkušenost.

Jsme vděčni za nasazení a službu policistů, zdravotníků a psychologů, kteří zastavují postup zla a usilují o omezení jeho následků.

Trápí nás, že v naší společnosti již delší dobu narůstá napětí, panuje nervozita, projevuje se slovní agresivita, která snadno přeroste v činy. Tomu se může každý z nás bránit tím, že nebude podléhat neklidu a hněvu, ale bude usilovat o vzájemnou úctu a pochopení, pamatovat na solidaritu.

Kéž nám jsou nastávající svátky připomínkou toho, že i do nepokojného světa může vstoupit Pokoj, který převyšuje každé lidské pomyšlení.

Pavel Pokornýsynodní senior ČCE 
Jiří Schneidersynodní kurátor ČCE

 S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl zprávu o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přišlo o život přes 15 osob, mnoho dalších bylo zraněno.

Vyjadřuji upřímnou soustrast a hlubokou lítost pozůstalým všech obětí a ujišťuji je o naší blízkosti. 

Modlím se za mrtvé, jejich rodiny, blízké i přátele a také za uzdravení všech zraněných. Prosím Pána, aby všem v této předvánoční době přinesl útěchu a pomohl překonat bolest a smutek.  

Kněží pražské arcidiecéze jsou k dispozici poskytnout všem duchovní podporu a radu.  

Jan Graubner, arcibiskup pražský 

Biskup Slezské církve evangelické Tomáš Tyrlík vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám všech obětí a desítkám zraněných hrůzného činu v budově pražské filozofické fakulty a vyprošuje v modlitbách Boží útěchu všem blízkým, kteří jsou tímto činem zvlášť bolestně zasaženi v tomto předvánočním čase. Myslíme také na všechny studenty i zaměstnance Filozofické fakulty UK v Praze. 

Děkuji také policistům a záchranářům za jejich nasazení.

Bratrská jednota baptistů:

S bolestí v srdci myslíme na oběti bezprecedentní střelby na pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem, kteří ztratili někoho blízkého. Modlíme se za truchlící rodiny a přátele. Prosíme za uzdravení těch, kdo byli při tomto útoku zraněni. Myslíme také na ty, kdo se vyrovnávají s úzkostmi a strachem. Jsme vděčni za všechny, kteří v dané chvíli pomohli tuto hroznou situaci řešit.

Voláme k Bohu s prosbou o milost pro náš svět, plný napětí, zla a nenávisti. On ví o našich slzách a bolestech. On prolil svou krev v zápase nad zlem, temnotou a smrtí. V něm smíme najít věčný život, smíření a pokoj, který přejeme všem lidem v naší zemi.

AMEN

Vyjádření Rady Církve bratrské:

Tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Jsme otřeseni tragickou událostí, která se odehrála 21. 12. 2023 na Filozofické fakultě UK, při níž bylo zavražděno 13 osob a další desítky byly zraněny. Projevujeme soustrast pozůstalým, modlíme se za ně, za zraněné a také za všechny dotčené psychickým traumatem. Vyjadřujeme vděk všem zasahujícím policistům a celému Integrovanému záchrannému systému České republiky. 

Prosíme, připojme se každý z nás v sobotu 23. 12. ke Dni státního smutku a při bohoslužbách 24. 12. čtvrtou adventní neděli se v našich sborech modleme za všechny postižené rodiny, které tato tragédie zasáhla.

Rada Církve bratrské

Zdroj: e-cirkev.cz církev.cz Datum: 22. prosince 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář