Výroční konference Církve bratrské v Písku

Delegáti Církve bratrské se sešli ve dnech 12. – 13. května v modlitebně v Písku na výroční konferenci.  V tématické části konference letos zaměřené na modlitbu vystoupili s biblickým zamyšlením předseda Rady CB Daniel Fajfr a kazatelé Ondřej Kyml a David Novák. Přednášky řečníků jsou k dispozici k poslechu na webových stránkách.

Daniel Fajfr přednesl na konferenci předsednickou zprávou, ve které se zaměřil na mladou generaci uvnitř církve,  druhým tématem jeho promluvy byla potřeba modlitebního života v církvi.

„Zdá se, že řada sborů není schopna zaujmout vlastní mládež tak, jak by si přála. Snad nepřeháním, když řeknu, že pamatuji doby, kdy téměř v každém sboru se konalo pravidelné setkávání mládeže, které se vyznačovalo biblickým programem a více či méně evangelizačním zaměřením. Dnes takto pojatých mládeží ubývá,“ uvádí Fajfr a vybízí k hlubší sondě do života mladých křesťanů. „Je zřejmé, že nemůžeme počítat s loajalitou mládeže ve vztahu k církvi, kterou jsme dříve považovali za celkem běžnou. Ne že by chtěli mladí Církev bratrskou bojkotovat či vyjádřit nějaký protest. Zkrátka je neoslovuje, což je horší, než kdyby projevili nějaký nesouhlas, na který by se dalo reagovat.“ Celou předsednickou zprávu Daniela Fajfra je možné si přečíst na internetových stránkách CB.

V jednací části proběhla mimo jiné i volba některých členů Rady Církve bratrské pro období 2017 – 2020. Nová Rada zahájí svou činnost v září tohoto roku a do funkce předsedy nově nastoupí David Novák, vystřídá tak Daniela Fajfra, který stál v čele Církve bratrské od roku 2010.

 

-mn-
Foto: Církev bratrská

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář