Vyšel dotisk knihy Smysl manželství od Timothy a Kathy Kellerových

S rostoucím počtem manželských krizí a rozvodů přibývá na trhu knih, které se na manželství a rodinu zaměřují. Mezi explozí materiálů pro budování manželství se v českém překladu objevila kniha renomovaného teologa a kazatele Timothy Kellera z New Yorku.

Publikace „Smysl manželství: Tajemství závazného vztahu ve světě bez závazků“ vyniká svým biblickým zakotvením a zaměřením na problémy manželství staré jako lidstvo samo a zároveň na problémy typické pro naši dobu.

Tim Keller chápe manželství v biblickém kontextu smlouvy, která je ochranou manželského vztahu muže a ženy a zároveň prostředím vhodným pro jeho budování.

Kniha není fantazií a ani jednostranným vykreslováním nedostižného ideálu. V knize najdeme realistická a biblicky fundovaná slova člověka, který sám manželství čyřicet let buduje, vychoval tři děti a který jako pastor pomáhá lidem na cestě víry a tím i v jejich budování manželství a rodiny.

Inzerce

Není náhodou, že si Tim Keller pro některé kapitoly přizval k psaní svou manželku Kathy, aby citlivě zohlednila perspektivu ženy.

Při četbě dostanete dojem, že vaše manželství může být krásnější a že je v něm prostor pro další růst. Kniha není laciným návodem, není předkládáním nedostižných schémat a především není moralizováním. Slova Bible se v Kellerově citlivém a srozumitelném výkladu stávají inspirací a nevtíravým podnětem k obnově manželství i rodiny.

Do češtiny přeložila Zuzana Kempná. V roce 2014 vydalo vydavatelství Biblion. V březnu 2018 byl vydán 1. dotisk. Distribuci zajišťuje Gimel.cz.

Pavel Černý, redakčně upraveno
Grafika Biblion

 

Inzerce

Tags: ,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář