Vzniknou v České republice unikátní varhany?

Již více než 20 let probíhají opravy chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně a nyní se pomalu blíží ke svému zdárnému dokončení. Kompletní rekonstrukce varhan byla jedním z hlavních důvodů, proč farnost požádala a získala dotaci z IROP (jeden z hlavních programů, přes který Česko prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj rozděluje peníze poskytnuté Evropskou unií). 

Nicméně teprve v samotném průběhu rekonstrukce – po očištění kůru, odvezení stávajícího nástroje a po důkladném průzkumu dispozic a akustických možností varhanního kůru – navrhla varhanářská firma Dlabal a Mettler s.r.o. z Olomouce spolu se zhotovitelem Jaromírem Krátkým z Krnova (po pečlivé konzultaci s p. Gripentrogem, odborníkem na ladění tohoto typu varhan) rozšířit nástroj o další rejstříky a přidání třetího manuálu. 

Takto vzniknou jedinečné varhany francouzského typu, které dosud v Čechách neexistují. Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové čistoty, bohatší zvukové rozmanitosti a variability.

Bohužel toto rozšíření jde nad rámec dotace IROP a je nutné náklady na ně pokrýt z vlastních zdrojů.Jelikož je to momentálně nad možnosti kolínské farnosti, rozhodla se oslovit veřejnost a vypsat sbírku spojenou s adopcí jednotlivých píšťal.

Sbírka probíhá na stránkách Donio.cz pod názvem Darujte tón a vy máte možnost stvořit kousek historie – podpořit stavbu jedinečných varhan v chrámu sv. Bartoloměje. Přispět lze také osobně přímo na faře nebo zasláním daru na účet farnosti. Na všechny dary lze samozřejmě vystavit potvrzení o přijetí daru. 

Farnost si připravila pro dárce zajímavá a trochu netradiční poděkování, kterými by chtěla vyjádřit vděčnost za jejich dary. Více informací se dozvíte na  www.farnostkolin.cz/darujte-ton. Je také připraveno schéma varhan, aby si každý mohl vybrat konkrétní tón. 

K polovině února přispělo na nové kolínské varhany cca 150 dárců (na platformě Donio i napřímo přes faru) a vybraná částka činí bezmála půl milionu korun. 

Jelikož rekonstrukce  varhan již probíhá, sbírka na platformě Donio je jednou z mnoha aktivit, kde se snaží kolínská farnost potřebné finance získat. Oslovuje farníky, firmy, instituce a další donátory a mecenáše. Také organizuje různé akce a koncerty na podporu sbírky. 

Celý postup rekonstrukce se pečlivě dokumentuje a zaznamenává a farnost doufá, že by časem mohla vydat o vzniku tohoto skvostu i fotografickou publikaci.

Autor: Tisková zpráva Datum: 13. února 2023 Foto: Tisková zpráva

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář