Zdechovský: Umožní v Nizozemí vraždit postižené děti?!

Na argumentu šikmou plochou je nejhorší to, že je většinou pravda. U povolení eutanazie v Nizozemí to rozhodně platí. Po nevyléčitelně nemocných přišli unavení životem a nyní se jedná i o návrhu eutanazie pro děti.

Eutanázie byla v Nizozemsku původně legalizovaná kvůli tomu, aby se ukončilo utrpení lidí, kteří jsou opravdu nevyléčitelně nemocní, nesnesitelně trpí a nebyla u nich žádná naděje na zlepšení. K této možnosti se mělo sáhnout pouze ve výjimečných případech. Pár let po legalizaci v roce 2002 se zdálo, že tomu tak opravdu je a bude. Ročně totiž byly provedeny necelé dva tisíce eutanázií, což je zanedbatelný podíl z tehdejšího ročního počtu zemřelých, který se v té době pohyboval na úrovni zhruba 130 – 140 tisíc.

Jenomže jak je vidět na následující tabulce, od roku 2007 nastal strmý nárůst, který dosáhl vrcholu v roce 2017, kdy číslo vystouplo na 6 585. V roce 2018 došlo k drobnému snížení na 6126. Loni ale počet opět o něco vzrostl na 6361. Zdá se proto, že obavy skeptiků se potvrdily. Za této situace je navíc tendence současnou už tak vstřícnou legislativu vůči eutanazii ještě více liberalizovat.

Počet případů eutanázie v Nizozemsku, vlastní zpracování podle https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken-en-uitleg/p-2019 (TZ)

Eutanázie pro „unavené životem“

Už loni jsem psal o návrhu nizozemské poslankyně jménem Pia Dijkstra z vládní liberální strany D66. Účelem návrhu je umožnit provedení eutanázie také starším lidem, kteří mají pocit, že jsou „unavení životem“. Vlastně se jedná o potvrzení dřívějšího trendu shovívavosti soudů, který zde existoval už před samotnou legalizací eutanazie v roce 2002. Málo se u nás ví o případu z roku 1998, kdy došlo k eutanázii u bývalého senátora Brongersma z důvodu „únavy životem“ a nepadl za to nakonec žádný trest. Asistující lékař vyvázl bez trestu kvůli tomu, že podle mínění soudu to udělal „ze soucitu s pacientem.“

Ale zpátky k samotnému návrhu. Záležitost se posunula dále, když liberální strana D66 letos v červenci předložila právě návrh eutanázie pro „unavené životem“, který je nyní v projednávání. Konkrétně by umožňoval eutanázii i jinak zdravým lidem nad 75 let, kteří by projevovali aspoň dva měsíce silné přání zemřít.

Je jasné, že důsledky mohou být opravdu nedozírné. Toto rozšíření možností provedení eutanázie může dopadnout především na deprimované starší osamělé lidi, kteří spíš než nabídku usmrcení, potřebují podporu a pomoc od druhých. Ukazuje se, že v případě legislativy tedy zdaleka nezůstalo jen u lidí v terminálním stádiu, u nichž nebyla žádná naděje a dali k tomu jasný souhlas.

Varující případy eutanázií bez souhlasu aneb jak legitimizovat vraždu

Pochybnosti o tom, zda se eutanázie děje v souladu s přáním pacienta, jsou na místě i kvůli nedávnému případu nizozemské lékařky Mariny Arendové. Ta byla zproštěna obvinění z vraždy, které se měla dopustit, když v roce 2016 provedla eutanázii 76leté ženě s pokročilou Alzheimerovou chorobou. A to i přesto, že pacientka sama opakovaně říkala, že zemřít nechce. Soud ale lékařku osvobodil a verdikt potvrdil letos v dubnu i nizozemský nejvyšší soud.

Varující měly být už případy před legalizací před v r. 2002. Tzv. Remmelinkova komise složená z lékařů a právníků měla za úkol prozkoumat údaje o úmrtích v Nizozemsku v roce 1990. Už tehdy se přišlo na celkem 2 300 případů dobrovolné eutanázie, 400 případů asistované sebevraždy a 1 000 případů tzv. involuntární eutanázie, tj. eutanázie uskutečněné za situace, kdy je pacient schopný komunikovat a nedal výslovný souhlas k usmrcení. Poslední zmíněné číslo tedy musí zcela oprávněně vyvolávat pochybnosti o tom, zda si pacienti smrt opravdu přáli.

Eutanázie i pro děti?

Přípustnost eutanázie se navíc může ještě více rozšířit, tentokrát na děti do 12 let. Na obzoru je totiž další návrh rozšiřující možnosti, který jen ukazuje, že zde skutečně platí argument šikmé plochy. Eutanazie je nyní v Nizozemsku už legální pro děti starší 12 let, které mohou dát souhlas, a pro děti do jednoho roku se souhlasem rodičů. Děti do 16 let potřebují povolení rodičů či opatrovníků a v 17-18 letech je vyžadované zapojení rodičů. Od 18 let pak může o eutanázii žádat jakýkoli občan Nizozemí.

Nicméně tato benevolence se může velmi brzy ještě více rozvolnit. Nizozemská vláda totiž navrhuje zavedení eutanázie i u dětí od 1 roku v konečném stádiu nemoci. Jinými slovy by tak šlo eutanázii provést už úplně u kohokoliv bez ohledu na věk. Na děti se obecně vztahuje tzv. Groningenský protokol z roku 2005 obsahující podmínky, za kterých mohou lékaři ukončit život dítěte, aniž by byli vystaveni trestnímu postihu. Musí jen být splněny tyto čtyři podmínky:

nesnesitelné utrpení

souhlas rodičů

souhlas lékařů

ukončení života šetrným způsobem.

Při pohledu na další liberalizaci eutanázie v Nizozemsku vyvstává velmi mnoho etických otázek, na které nikdo nedokáže dát uspokojivou odpověď. Třeba kam až eutanázie ještě vůbec může zajít? Opravdu je v pořádku nutit lékaře, aby dítě místo léčby prostě zabili? Budou zavíráni lékaři, kteří odmítnout někoho usmrtit? Stane se i zcela přípustnou klasická sebevražda, když vyžadování asistované sebevraždy není vůbec žádný sociálně-patologický jev?

Mnohá čísla a případy, která jsem zde uváděl, by pro nás měly být velkým varováním, abychom se nevydávali nizozemskou cestou. Většinou se ve prospěch eutanázie argumentuje tím, že eutanázie je „milosrdná smrt,“ která ukončí utrpení pacienta. Jak ale správně poznamenal Marek Orko Vácha, „nelze vyřešit problém utrpení odstraněním trpícího, stejně jako nelze utrpení lidstva vyřešit odstraněním lidstva. Nebo vlastně lze, ale není to ten typ řešení, po kterém obvykle toužíme.“

Přeji hezký den a veselou mysl!

Autor je europoslanec za KDU – ČSL Zdroj: blog iDnes.cz Datum: 14. prosince 2020 Foto: Tomáš Zdechovský

Tags: ,,,

3 Komentáře

 1. O tomto tématu se také diskutovalo i na univerzitách v Británii. Já bych k tomu napsal tento svůj názor:
  Student nestuduje lékařství, proto, aby zabíjel lidi. Výraz zabití je správná kvalifikace. Směr myšlení, který vede k eutanázii je takový záchranářský, a já bych to označil jako špatnou funkci myšlení. Proč ve společnosti k tomuto myšlení dochází je zřejmě stav rezignace a deprese. Nyní se toto může projevit i u nás, protože se zvýšili depresivní stavy v naší společnosti o třetinu, a sebevražedné sklony rovněž o tento poměr.

  Odpověď
 2. V případě eutanázie si člověk začíná hrát na Boha. Rozhoduje, kdo má právo žít a kdo ne. To samé se dá říci i o potratech. Eutanázie i potraty navíc staví na velmi pochybných, dá se říci až pseudovědeckých závěrech. Zkušený lékař nebo právník stěží dokáži precizně definovat od kdy nebo do kdy je lidský život hodnotný. A za jakých podmínek. A souhlasím s panem Konečným pro eutanazii je správné i z vědeckého hlediska použít termín zabití. Nic jiného to není. Obdobně i potrat je zabitím. Pořád je to zločin, i když mu dáváme jakékoliv vznešené výrazy.

  Odpověď
  • Karel Konečný

   U potratu tu máte život nenarozený a život matky. To je se všemi okolnostmi předmětem volby z několika možností.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář