Jak získat zpět ztracenou vášeň pro Boha

 

Náš život v Kristu se neustále vyvíjí. Jsme spasení a proměňovaní Božím slovem, stáváme se součástí církve a sloužíme Pánu a lidem svým obdarováním. Během naší cesty víry jsme všichni vystavováni nejrůznějším zkouškám. Můžeme cítit, že nás těžkosti pohlcují, přichází únava a náš zápal pro Boha může zmizet. Jste v takovém stádiu života? Máte pocit, že jste ztratili své nadšení pro Boha, a chcete znovu najít svou ztracenou vášeň? Je tu naděje. Bůh ví, kde jste a chce vás přivést zpět.

1. Nejprve si uvědomte, že Bůh zná vaše srdce a chce vaši lásku

Ve Zjevení 2:4 Bůh řekl: (Ale) to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.“ 

Bůh zná naše srdce. Pozná, zda jsme do Něho vášnivě zamilovaní. Ví, zda jsou naše srdce vlažná nebo studená. Bez ohledu na to, jak moc se to snažíme popírat nebo skrýt před našimi bratry v církvi, nemůžeme to skrýt před Bohem.

2. Přiznejte si svou momentální situaci

Ve Zjevení 2:5 Bůh pokračuje slovy: „Vzpomeň si tedy, odkud si spadl!“

Pokud neznáme skutečný stav svého srdce, nebudeme nikdy vědět, co potřebujeme nebo jak reagovat v určitých situacích.

Být upřímný sám před sebou je důležité. Proč naše vášeň opadla? Co způsobilo náš nezájem o Boha a proč zmizlo naše nadšení? Jsme naštvaní na Boha, že na nás dopustil utrpení, i když jsme Mu sloužili celým svým srdcem, silou, myslí i peněženkou?

Žiji hluboko v hříchu? Mám strach z kritiky? Ať už je důvod jakýkoliv, musíme být upřímní a přiznat si to. Pouze pravda nás může osvobodit.

3. Lituj svého hříchu a navrať se k Bohu

Bůh pokračoval ve stejném verši: „Vrať se zpátky ke mně a čiň prvotní skutky.“

Víme, že Bůh nás miluje a chce nás zpět, ale naše srdce se od Něho vzdálilo z toho či onoho důvodu. Jak se tedy dostaneme zpět a obnovíme naši vášeň? Činěním pokání a tím, že k Němu příjdeme s lítostí, že jsme naše srdce nechali vychladnout. Je to tak prosté, jak to vypadá.

Není to žádná magie. Nepotřebujeme mít někoho, kdo na nás položí své ruce, abychom se cítili bláznivě zamilovaní do Boha. Co potřebujeme, je rozhodnutí vrátit se a znovu milovat Boha. Jeho láska k nám je nepodmíněná a věčná, nikdy neopadne. Bůh nás nikdy nepřestává milovat, kéž naše láska k Bohu může dorůst a stát se věčnou a nepodmíněnou láskou milující věčného Boha.

 

Zdroj: The Christian Today
Foto: unsplash.com

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář