Manželské premeny alebo výsady a výzvy v rôznych obdobiach manželstva

Rôzni ľudia by definovali význam manželstva rôznym spôsobom. Ale väčšina by sa pravdepodobne točila okolo pojmov ako láska, jednota, harmónia, blízkosť a podobne. To je to, čo sa zvykne nazývať, že „dvaja sa stanú jedným telom“. Je to hlboká intimita a zdieľanie života „v dobrom i zlom“.

V každom období môžu manželia prežívať a budovať blízkosť iným spôsobom. Každé obdobie pred nich kladie iné výzvy, s ktorými sa potrebujú popasovať. Zároveň tiež poskytuje iné možnosti pre pestovanie blízkosti.

Na jednotlivé obdobia, ktorými manželstvá prechádzajú, bola použitá alegória z vtáčej ríše.

Vladimír a Renáta Sochorovci sú manželmi 30 rokov a majú 4 dospelé deti. V roku 2005 absolvovali Family Ministry School a na plný úväzok sa zapojili do služby rodinám cez Youth With A Mission. Organizujú rodinné tábory, podujatia pre posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, víkendovky pre manželské páry, aj pre tých, ktorí sa na manželstvo pripravujú. Od roku 2010 koordinujú iniciatívu „Národný týždeň manželstva“.

Stavanie hniezda

Charakteristika obdobia

Toto je obdobie, kedy sa muž a žena navzájom zbližujú a budujú svoj domov. Nastavujú spoločne to, ako budú dlhodobo v manželstve fungovať. Učia sa, čo to znamená „byť jedným telom“. Slovo, ktoré vystihuje toto obdobie, je priľnutie. Je to ako keď dva papiere zlepíme k sebe po celej ich ploche. Vzniká v tom potenciál pre hlboké uspokojenie, ale zároveň aj potenciál pre hlboké zranenie, keby sme v budúcnosti tieto papiere chceli od seba odtrhnúť.

Výsady

Výsadou tohto obdobia je, že sa manželia takmer bezvýhradne z manželstva tešia. Sexualitou sa dostávajú na novú, hlbšiu úroveň blízkosti. Všetko je nové a budovanie spoločnej domácnosti je vzrušujúce. Pri budovaní vlastného domova si manželia hľadajú svoju vlastnú cestu, vytvárajú si „rodinné tradície“, pravidlá a normy. 

SOUVISEJÍCÍVianočné príbehy – rozprávka alebo skutočnosť? II

Manželia sa snažia o zachovanie harmónie vo vzťahu a majú k tomu veľkú motiváciu. Sú ochotní sa prispôsobovať, vzdávať sa svojich vlastných predstáv a všemožne sa snažia spolu dobre vychádzať. 

Pre dlhodobú úspešnosť vzťahu je potrebné cieľavedome pestovať spoločné priateľstvo manželov.

V tomto období si vedia relatívne ľahko urobiť čas vo dvojici len pre seba.

Výzvy

Manželia prichádzajú na to, že na vzťahu je potrebné pracovať. Konštatovanie, že „žili šťastne až kým nepomreli“ sa neudeje automaticky a ľahko. Učia sa, čo znamená milovať = cielene myslieť viac na toho druhého ako na seba.

Rozhodnutia jedného ovplyvňujú aj toho druhého. Potrebujú sa dohodnúť a prispôsobovať v rôznych oblastiach života. Napríklad v tom ako bude vyzerať ich domov, ako si rozdelia úlohy, čo budú robiť s voľným časom, ako budú riešiť konflikty, aké vzťahy budú pestovať, či a ako sa začlenia do komunity.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Každ  robí veci iným spôsobom. Majú rôzny vkus, preferencie a to môže spôsobovať napätie.

Môžu zažívať nedostatok financií a cítiť sa neisto.

Vzťah s rodičmi dostáva novú podobu. Prechádzajú od závislosti a podriadenosti k vzájomnému partnerstvu. Blízky vzťah s rodičmi nahrádzajú blízkym vzťahom s partnerom.

Postupne padajú „ružové okuliare“. Spoznávajú navzájom aj svoje slabé stránky. Učia sa prijímať toho druhého takého, aký je a odpúšťať si.

Potreby

V tomto období sa manželia potrebujú naučiť, čo to znamená „opustiť rodičov a priľnúť k svojmu partnerovi“. Niektorí by to mohli chápať tak, že zrazu majú mať s rodičmi zlé vzťahy. Ale to tak vôbec nie je! Naopak, udržať dobré vzťahy so svojimi pôvodnými rodinami je dlhodobo veľmi žiadúce a pre všetkých aj prospešné. Len musia všetci zúčastnení pochopiť, že to bude iné ako doteraz.

SOUVISEJÍCÍZoznamka online a úspešnosť manželstva

Fyzicky aj emocionálne sa manželský partner stáva najbližším človekom. Opustiť rodičov znamená vnútorne sa oslobodiť od rodičov. Na prvom mieste je manžel, manželka, až potom rodičia. Prakticky to môže znamenať napríklad to, že najmä v prípade nezhôd neutekajú za rodičmi posťažovať si, po útechu, radu a pod.

Inokedy zase rodičia môžu mať tendenciu zasahovať do života mladomanželov. Aj keď to môžu myslieť dobre, môže to mať deštruktívny vplyv na vzťah mladomanželov. Je potrebné stanoviť vo vzťahu s rodičmi jasné hranice. Dôležitá je spoločná dohoda, ako bude vyzerať vzťah s rodičmi.

Mladomanželia sa potrebujú spolu veľa aktívne rozprávať, hovoriť o sebe, o ich vzťahu, aj o budúcnosti. Mnohé páry hodnotia pozitívne to, keď si na to plánujú pravidelný čas. Ak si pár tento čas neplánuje, môže sa ľahko stať, že ho vytlačí diktatúra iných vecí. 

Na takomto manželskom rande je dôležité snažiť sa porozumieť tomu druhému. Hovoriť o svojich potrebách, snoch, očakávaniach, predstavách. Z pôvodných rodín si prinášame viac ako sa nám zdá. 

Pre dlhodobú úspešnosť vzťahu je potrebné cieľavedome pestovať spoločné priateľstvo manželov. Nemali by prestať robiť to, čo im prinášalo radosť pred svadbou – romantické chvíle, darčeky, milé slová, dlhé rozhovory. Spoločné záujmy je potrebné naďalej rozvíjať a baviť sa spolu. 

SOUVISEJÍCÍZoznamka online a úspešnosť manželstva

Pri hľadaní spoločnej cesty pre vytvorenie nového spoločného domova je užitočné si uvedomiť, že „iné neznamená zlé“.

Ak je pre manželov dôležitý spirituálny rozmer manželstva, mali by budovať tento rozmer manželstva spoločne, pravidelne a cieľavedome.

Bezbranné mláďatá v hniezde

Charakteristika

Je to obdobie, kedy sa manželstvo mení na rodinu. Prichádzajú deti. Avšak nie každé manželstvo je obohatené prítomnosťou detí a to z rôznych dôvodov. Pre bezdetné manželstvá preto niektoré ďalšie charakteristiky nebudú platiť. Takéto manželstvá prechádzajú svojimi vlastnými výzvami. Niektoré páry môžu neprítomnosť detí vnímať ako ochudobnenie života, najmä ak po nich veľmi túžia. 

Zmysluplnosť manželstva však nie je podmienená prítomnosťou detí. Aj takéto páry, keď konštruktívne akceptujú túto skutočnosť, môžu prežívať zmysluplnosť a naplnenie svojho manželstva, hoci iným spôsobom ako rodiny s deťmi.

Výsady

Deti dávajú manželom nový zmysel a naplnenie – ich život má v deťoch pokračovanie. Deti sú spoločným projektom manželov. Je to niečo, čo ich spája a napĺňa. Rodičia by v prvom rade mali prežívať vďačnosť, pretože sa stávajú spolutvorcami života.

Výzvy

Rodičia, najmä pri prvom dieťati, sa môžu cítiť v tejto novej úlohe bezradní a neistí. Bojujú s únavou, vyčerpanosťou, nedostatkom spánku. 24-hodinová starostlivosť o deti ich môže úplne pohltiť. Všetko sa točí okolo detí.

Manželia zrazu nemajú dostatok času a energie na to, aby popri deťoch pestovali naďalej aktívne svoj vzájomný vzťah. 

Potreby

V tejto fáze je dôležité, aby pokračovali v pravidelných dôverných chvíľach vo dvojici. Život sa nemôže točiť len okolo detí. Je to vyčerpávajúce aj nezdravé pre nich ako jednotlivcov, aj pre ich vzťah a v konečnom dôsledky aj pre deti.

Je užitočné si uvedomiť, že deti tu máme len obmedzený čas, my však chceme spolu zostarnúť.

Keďže časové i energetické zdroje rodičov sú obmedzené, je potrebné byť kreatívni v tom, ako rozvíjať svoj manželský vzťah. Dôležitý je rozhovor a spoločné aktivity (prechádzky, spoloč. hry, sex, oddych). Nezabúdať ani na romantiku (napr. nečakané darčeky, ľúbostné lístky, telefonáty typu: „Len som ťa chcel počuť“). Na deti by sa nemala sústrediť všetka pozornosť a náklonnosť. 

Manželia by mali byť pripravení pomôcť tomu druhému, keď nevládze. Mali by si dopriať navzájom osobný čas. Veľkou pomocou môže byť, okrem starých rodičov, ak si manželia nájdu niekoho, kto bude s nimi kráčať týmto obdobím (iná rodina s malými deťmi, starší manželský pár, babysitter…).

V hniezde aj vo vzduchu

Charakteristika 

Aktívne obdobie v rodine i v práci. Rastúce deti prinášajú nové krásy i výzvy. Manželia rozvíjajú aj svoju kariéru, spolupodieľajú sa na výchove detí, využívajú obdarovania i skúsenosti, ktoré majú, v rodičovstve aj zamestnaní.

Výsady

Rodinný život sa už pravdepodobne stabilizoval – bývanie, práca, vzťahy v rodine i komunite, financie a pod. Deti obohacujú život manželov. Rodičia sa učia novým zručnostiam, trávia spolu čas ako rodina. Deti dávajú vzájomnému vzťahu manželov novú príchuť. 

Výzvy

Prispôsobovanie denného programu a životného štýlu deťom. Hľadanie rovnováhy (vlastnej cesty) medzi kariérou a rodičovstvom. Prerozdelenie úloh v partnerstve (dnes neexistujú jasné mužské a ženské úlohy).

Nedostatok času len pre dvoch – ľahko sa môžu nechať pohltiť rodičovstvom a/alebo kariérou. Musia sa dohodnúť, ako budú deti vychovávať. 

Musia čeliť stresu, ktorý prinášajú deti. Je prirodzenou túžbou rodičov, aby sa deťom dobre darilo a tiež, aby ich mali iní ľudia radi.

Potreby

Naďalej je potrebné pamätať na pestovanie svojho vzťahu. O vzťah je potrebné sa starať. Spraviť prioritou čas pre dvoch a nežiť len pre deti. Pravidelné rande raz do týždňa pomôže udržať vo vzťahu sviežosť. Pravidelný rozhovor pomôže vyčistiť nejasnosti, porozumieť si navzájom.

Manželia si môžu ľahšie plánovať čas, keď si spolu niekam vyjdú. Deti už nie sú na rodičoch absolútne závislé (manželia už môžu ísť spolu na víkend len vo dvojici).

Ďalšou prioritou je vytvoriť „čas pre rodinu“, kedy je spolu celá rodina. Pri výchove detí je potrebné ťahať za jeden povraz. Hovoriť spolu o svojich obavách a rôznych pohľadoch na výchovu detí. Rodičia by sa mali navzájom aj pred deťmi oceňovať. 

Vzťah posilňuje aj to, keď sa manželia v práci navzájom podporujú a rozhodnutia ohľadom práce robia spoločne.

Hniezdo s rozcuchanými operencami

Charakteristika

Je to obdobie, keď sú v rodine teenageri. Rodičia prechádzajú krízou stredného veku, na ich rodičoch (starých rodičoch detí) sa už výraznejšie prejavuje staroba.

Výsady

Rodičia sú postupne uvoľňovaní z rodičovských povinností. Ich kariéra je stabilizovaná. V manželstve sa otvárajú nové možnosti. Majú viac financií. Manželia majú po dlhých rokoch viac osobného priestoru. Sprevádzajú dospievajúce deti pri hľadaní smerovania v živote.

Výzvy

Zvládnuť prechod od vďačných, prítulných, obdivujúcich a závislých detí k nespokojným, náladovým, nekomunikatívnym, kritickým a nezávislým teenagerom. Nastáva zmena vo výchove – autoritatívnosť je nahrádzaná partnerstvom. Deti sú do veľkej miery sebestačné a rodičia majú preto viac priestoru venovať sa svojej práci a koníčkom. Zároveň prichádza kríza stredného veku, kedy človek prehodnocuje svoj život, dosiahnuté úspechy či zlyhania. 

Potreby

Manželia potrebujú aj v tomto období vzájomnú podporu a ocenenie. Vyjadrenie si ocenenia je dôležité aj preto, lebo adolescenti môžu vyčerpať emocionálnu a fyzickú energiu rodičov bez toho, aby prejavili akékoľvek ocenenie. Dospievajúci sú vo zvýšenej miere kritickí. Náročnosť rodičovstva v tomto období ani tak nie je v rovine fyzickej ale skôr psychickej. Ako sa vraví: Malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti.

Ak si chcú rodičia pri výchove udržať svoj vplyv a vzťah s deťmi, musia naďalej fungovať ako tím a hľadať nové formy výchovy aj „času pre rodinu“. To, čo fungovalo dobre, keď boli deti malé, už väčšinou nefunguje. 

Dôležité je, aby manželia naďalej rozvíjali svoje priateľstvo. Aj keď majú teraz väčší priestor venovať sa svojim vlastným záujmom, nemali by sa od druhého izolovať a žiť len vo svojom vlastnom svete. Potrebujú naďalej udržiavať vzájomnú komunikáciu, zdieľať sa s tým, čo prežívajú, aké majú obavy, ako prežívajú zmeny a pod.

Vzťahu prospieva, ak si spolu vyjdú na víkend, aby oživili romantiku, spoločne prehodnocovali svoje ciele a smerovanie. Technicky je to teraz pre nich ľahšie ako keď boli deti malé. Dospievajúci dokonca neraz aj privítajú, keď rodičia odídu na nejaký čas z domu.

Prázdne hniezdo

Charakteristika

Deti odchádzajú z domu za školou, karíérou, budujú si svoje vlastné rodiny. 

Výsady

Výsadou tohto obdobia je, že si manželia môžu opäť užívať svoj vzťah vo dvojici. Je to vzácne, ak je manželom dopriate prežívať toto štádium. Zbierajú plody svojich investícii do vzťahu počas uplynulých rokov. 

Majú spoločnú históriu – zážitky, skúsenosti a životné skúšky, ktoré prekonali. Prežívajú hlboké porozumenie, dokonca  aj bez slov. Ich vzťah s dospelými deťmi je partnerský, podporujú deti pri vstupe do sveta dospelých.

Výzvy

Výzvou pre manželov môže byť prázdnota po odchode detí. Potrebujú prispôsobiť svoj vzťah novým podmienkam.

Musia sa vyrovnávať so starnutím a fyzickými limitmi ako je strata síl, zdravia, výkonnosti, atraktivity. Pravdepodobne už nemôžu robiť všetko to, čo mali radi, keď mali 30 rokov. Mení sa aj sexuálny život.

Potrebujú zdravým spôsobom prepustiť deti, aby kráčali svojou vlastnou cestou. Ich úloha je už viac menej len poradenská, podporná.

Manželia potrebujú porozumieť zmyslu svojho života, rozvíjať čerstvú víziu a plány pre zvyšok ich spoločného života.

Potreby

Manželia by nemali ustrnúť vo svojom pohľade do minulosti. Môžu nanovo objaviť toho druhého a užívať si nové možnosti života vo dvojici. Dobrým tipom môže byť naplánovať si druhé medové týždne a osláviť slobodu (od starostlivosti o deti). 

Stereotyp môže ubíjať, preto je potrebné, aby boli naďalej kreatívni vo vyjadrovaní si lásky aj v sexualite. Je priestor, aby obnovili záľuby alebo spoločné záujmy, ktorým sa kedysi venovali alebo objavili nové. Môžu snívať o veciach, ktoré stále radi robia. Pre budovanie vzťahu a lásky je užitočné, aby sa vyjadrovali o svojom partnerovi s úctou a uznaním. Nebezpečím môže byť, že budú žiť dva samostatné nezávislé životy a zabudnú budovať priateľstvo v nových podmienkach.

Je krásne, že sa môžu vyrovnávať so starnutím spoločne. Je dobré, ak hovoria o svojich obavách, zdieľajú sa so svojou duchovnou cestou. Môžu naďalej spoločne snívať o veciach, ktoré stále radi robia a navzájom sa v nich podporovať.

Prichádza obdobie, kedy prirodzene prichádzajú aj bolestivé straty. Partneri by mali v takých časoch pri sebe stáť, potešovať sa a podporovať. 

Svoje skúsenosti, čas, dary a schopnosti môžu dať do služby druhým, v komunite, aj mimo rodiny. 

Je nemúdre, ak by sa rodičia naďalej snažili nejakým spôsobom riadiť životy svojich dospelých detí. Na druhej strane, ich aktívna angažovanosť v živote vnúčat je viac než vítaná.

Každé obdobie manželstva má svoje krásy i výzvy. Každé manželstvo, každá rodina je jedinečná. Preto vyššie uvedené myšlienky treba zobrať ako inšpiráciu, tipy, isté princípy, ktoré je užitočné mať na pamäti. Nie je to predpísaná osnova pre život, ktorý neplynie vždy podľa nalinajkovaných predstáv. 

Každopádne sa oplatí investovať do vzájomného vzťahu a cieľavedomo na ňom pracovať. Prináša to uspokojenie a dobro dhttps://idea-list.sk/manzelske-premeny-alebo-vysady-a-vyzvy-v-roznych-obdobiach-manzelstva/

o života nielen manželov, ale aj ich detí a premieta sa aj do ďalších vzťahov a oblastí života.

Autor: Ondrej Kolárovský Zdroj: idea-list.sk Datum: 28. února 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

_____________________________________

Spracované podľa prednášky manželov Sochorovcov, ktorá odznela na Konferencii rodín v r. 2016.

Článok bol pôvodne uverejnený na Eduworld

Viac informácii o iniciatíve Národný týždeň manželstva.

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář