3 důvody, proč peníze nevyřeší všechny naše problémy

Peníze nejsou řešením našich problémů. Ačkoliv díky nim platíme účty nebo si kupujeme jídlo a oblečení, nikdy nemohou uzdravit naše rány, slepit rozbitá srdce a napravit zničené životy. Spíš jen mohou zhoršit problémy, kterým už čelíme.

Podle Bible jsou peníze dobrým sluhou, ale špatným pánem. V lidském srdci dokonce soupeří s Bohem. Proto Ježíš řekl: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. (Matouš 6:24)

Apoštol Pavel také varoval před přehnanou touhou po penězích: Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. (1. Timoteova 6:10)

Důvody, proč neskládat naději v bohatství

Tři důvody, které nám pomohou pochopit, proč není moudré věřit, že peníze vyřeší všechny naše problémy:

  1. Záleží na tom, kdo je používá

Peníze je možné použít k dobrému i špatnému, záleží jen na člověku, jak s nimi naloží. Mnoho bohatých lidí může rozdávat dary a pomáhat ostatním. Na druhou stranu pro jiné může být majetek něčím, co je odděluje od Boha. „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (Matouš 19:21-22)

  1. Peníze nemohou uzdravit naše srdce

Mnozí se snaží získat větší majetek v přesvědčení, že tak konečně dostanou možnost pořídit si vše, co si kdy přáli. Podobně často smýšlejí i křesťané.

Reklama

 

Bohužel žádná finanční částka nikdy nemůže uzdravit naše srdce. Boží odpuštění si nemůžeme pořídit za pomoci kreditní karty. Boží požehnání v supermarketu nenajdeme. Ani smíření s Bohem si na splátky nepořídíme.

Vezměme si například osamělost. Můžeme utratit jmění za hostiny a jiná společenská setkání, jen abychom kolem sebe měli přátele, nakonec ale všichni odejdou domů a nechají nás samotné. A osamělost tak zůstane. Jen Bůh může opravit naše srdce. Ať už se potýkáme s odmítnutím nebo například s následky zneužití, jen Bůh nás může uzdravit.

  1. Peníze v nás mohou vyvolat to nejhorší

Peníze jsou jako lakmusový papírek, pokud jde o odhalování srdce člověka. Někteří tomu nevěří, ale peníze opravdu mohou ukázat na to nejhorší, co v nás je.

Vzpomeňme si na Jidáše Iškariotského. Dennodenně trávil čas s Ježíšem, viděl Jeho zázraky, slyšel Jeho učení. Ježíš mu důvěřoval natolik, že ho ustanovil pokladníkem, a tak měl na starosti společné peníze. A přesto – Jidáš Pána nakonec zradil pro trochu stříbra.

Stejně jako u Jidáše, i v ostatních mohou peníze vyvolat to špatné. Ti, kteří mají pocit, že jim chybí, mohou být v pokušení je získat nelegálním způsobem. Bohatí, kteří jsou chamtiví, nikdy nebudou mít dost, vždy budou chtít více a více, jen aby uspokojili svou hamižnost. Můžeme být chudí, a přesto stále chamtiví v touze po věcech, které nemáme. Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník? Ledaže se na to může dívat. (Kazatel 5:10)

Závěrem

Peníze nejsou řešením našich problémů, jen Bůh nás může naplnit. On je Alfou a Omegou, počátkem i koncem. Ví, co se bude dít, ještě než se to stane, a přesně ví, jak se s tím vypořádat. Musíme Mu důvěřovat a utíkat se k Němu, kdykoliv něco potřebujeme.

 

Zdroj: Christian Today Foto: CC Search

Kategorie: Lifestyle

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář