7 biblických pasáží, které nám připomínají, že Bůh je vždy s námi

 

Už jste měli někdy pocit, že vás Bůh opustil a není přítomný ve vašem životě? Pokud ano, tak vítejte v klubu. Všichni čas od času můžeme prožívat podobné emoce a může se nám zdát, že nám je Bůh daleko nebo nás dokonce ignoruje.

Bůh nás však ujišťuje ve svém Slově znovu a znovu, že je vždy s námi, nikdy nás neopustí a nikdy se nás nevzdá. Stále znovu dokazuje v Bibli i v našich životech, že stojí při nás v každé situaci. Když se nacházíme v těžkém životním období, můžeme si myslet, že nás Bůh opustil, ale pamatujme na to, že i v biblických dobách byli různá údobí a Bůh byl přítomen dokonce uprostřed války, hladu, záplav a bouřky.

Bůh nám slibuje, že nás nikdy neopustí a nenechá samotných. Nejlepším způsobem, jak si to vždy připomínat, je pamatovat, co nám Boží Slovo zaslibuje. Těchto sedm biblických pasáží nás ujišťuje o tom, že Bůh je nám stále nablízku.

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš? (Joz 1,9)

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Iz 41,10)

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.  (Dt 31,6)

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ (Sof 3,17)

A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28,20)

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ (Heb 13,5)

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Řim 8,38-39)

Zdroj: Christian Today
Foto: Unsplash.com

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář