ADRAběh 2022 proti samotě 

Srdečně vás zveme na charitativní ADRAběh 2022 od 28. 9. – 9. 10. 2022. 

Tento již 9. ročník ADRAběhu má letošní motto Běžím proti samotě.

Z vybrané částky chceme najít, proškolit a pojistit více dobrovolníků ADRA. Naši stávající dobrovolnícinavštěvují každý týden na 1-2 hodiny seniory a seniorky v sociálních a zdravotních zařízeních, a také v domácnostech – s cílem potěšit je, popovídat si, zahrát šachy, vzít je na procházku. Zmírňují osamělostseniorů.

„Návštěva mé dobrovolnice Aničky mě vždy potěší a povzbudí mou osamělou duši. Dává mi nejcennější dar – laskavost, vstřícnost a zájem. “ seniorka Hanna 
„Návštěva mé dobrovolnice 

Jak se můžete zapojit? 

Přihlásit se k ADRAběhu 2022 můžete jako jednotlivec, dvojice, rodina či sborová skupina. Není nutno běžet, pozvěte své přátele nebo sousedy na společnou procházku. Přidat se můžete k živým výběhům či procházkám ve 13 městech ČR (seznam akcí a registrace najdete na www.adrabeh.cz).

Rádi bychom také přispěli k zamyšlení nad tématem samoty a osamělosti. 

I když možná bychom dočasnou samotu, klid a ticho někdy i přivítali, rostoucím problémem USA, západní a střední Evropy je nežádoucí, dlouhodobá osamělost dospělých i dětí, která jde ruku v ruce s rozpadem rodin, oslabením volnočasových či církevních společenství, sociálními změnami, stěhováním za prací do nového prostředí, domnělým pocitem vztahů na sociálních sítích.

Osamoceni se lidé cítí napříč všemi věkovými kategoriemi, nejvíce postiženou skupinou jsou senioři a seniorky, zvláště pokud nemají funkční rodinu nebo ta bydlí příliš daleko.

V rámci Evropy se Česko řadí mezi země s nejvyšším podílem osamělých seniorek a seniorů. V samostatných jednočlenných domácnostech žije kolem 750 tisíc starších lidí. Každý pátý senior se většinu času cítí osaměle, zhruba stejný podíl se nemá komu svěřit s osobními věcmi.

Jak ovlivňuje pocit osamělosti zdraví? Osamocení lidé málo jí, špatně spí, pociťují duševní nepohodu, úzkost i depresi, zhoršuje se jejich imunita, berou více léků, snižuje se množství jejich původních zájmů a aktivit Život je zkrátka netěší.

V České republice se osamělosti přesto nevěnuje dostatečná pozornost. Jinak situaci vyhodnotili ve Velké Británii, kdy v lednu 2018 tehdejší premiérka Theresa Mayová jmenovala „ministryni pro osamělost“. O několik měsíců později byla spuštěna strategie, která v péči o osamocené propojila několik ministerstev.

Osamělostí se zabývali mj. výzkumníci Julianne Holt-Lunstadová a Timothy Smith. Jejich rozsáhlá studie tvrdí, že dopad samoty je srovnatelný s účinkem pravidelného kouření, a je dokonce vyšší než obezita nebo nedostatek pohybu.

„Účinek osamělosti je srovnatelný ve všech věkových skupinách a u obou pohlaví,“ upozorňují výzkumníci. Nejde však jen o to, zda daný člověk je či není většinou sám – rozhodující je také kvalita vztahů. 

Samotu prožíval i král David (Ž 102,8): Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. 

Pán Bůh to věděl již na počátku (Gen 2,18): Není dobré, aby byl člověk sám… 

ADRA se věnuje dobrovolnictví již řadu let. Rádi bychom darovali co největšímu počtu seniorů k Mezinárodnímu dni seniorů (1. října) ten nejlepší dárekceloroční návštěvy ADRA dobrovolníka. Někoho sympatického, jako je paní Jana:

Děkujeme každému, kdo se rozhodne podpořit společné chvíle dobrovolníků a seniorů příspěvkem na ADRAběh 2022 proti samotě.

Martina Špinková

Koordinátorka PR a FR aktivit 

www.adra.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář