Alianční týden modliteb zve ke společným modlitbám církve v době epidemie

Praha – Letošní Alianční týden modliteb, který se bude konat 10.-17. ledna, nese název Tváří v tvář. Česká evangelikální aliance připravila 8 biblických zamyšlení a modlitebních témat reagujících na současnou situaci v podobě modlitebního průvodce , který je podkladem pro modlitební setkání sborů a církví v mnoha městech ČR i individuální modlitby. Vzhledem k probíhajícímu lockdownu jsou k dispozici i náměty, jak pořádat alternativní nebo online modlitební setkání.

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství. Potřebujeme se vidět tváří v tvář. Nikdy nebylo tak zjevné, jak je pro nás důležitá komunita, bez níž chřadneme a ztrácíme radost a motivaci. Prožíváme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář a ztížily vnímání jeden druhého. Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli.

„Lidé nyní potřebují naději více než kdy jindy. Jsou hladoví po naději. A modlitby jsou místem, kde získáváme Boží perspektivu a prameny radosti v době poznamenané nejistotou a úzkostí. Kde odkládáme rezignaci a dáváme se Bohu k dispozici.“, řekl k letošnímu ATM tajemník ČEA Jiří Unger.

Posláním ATM jako modlitební iniciativy Evangelikální aliance je rozvoj jednoty Božího lidu skrze modlitbu, společná vyznání, díkůvzdání a vzájemné požehnání mezi církvemi. Je prostorem přímluvné modlitby za aktuální témata, města i Českou republiku jako celek. ATM má v ČR dlouhou tradici a jeho konání bylo za doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč denominacemi. Vznik ATM je datován do roku 1856 a v ČR se tradičně odehrává v desítkách měst.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: TZ ČEA Datum: 9. ledna 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Karel Krejčí

    Vypadá to jako skutečná výzva, že Boží lid by měl jít ke společnému „křížku“. Ano a bez rozdílu církví a všech možných i nemožných přidaných lidských výmyslů, příkras a vylepšení, k tomu jedinému skutečnému kříži, který nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ale pozor, žijeme již v jednadvacátém století, tak se vyvarujme, abychom nespadli do náboženství, které Bůh nenávidí. Za tuto dobu jsme již prošli mnoha událostmi a máme za sebou již tolik minulosti, že bychom se měli stejně tak zamyslet, v čem jsme zhřešili a vzdálili od Božích představ. Modlit tedy ano, ale ne z bezbranné a „polehčující a nic neskazící“ pobožnosti, ale pro vhled a odhalení našeho nitra a hříchů, které sami před sebou skrýváme, nechceme si přiznat a nebo je vůbec nevidíme. Nemyslím si tedy, že nás vysvobodí samotné modlení, dokonce je možné, že ani Bůh na ně tentokrát nečeká. Jsem přesvědčen, že v jednadvacátém století máme již co rekapitulovat, abychom si ověřili, že Boží řád a zásady stále platí a jsou neměnné a jejich nedodržení přivádí svět přesně tam, kde je. Pokoru samozřejmě ano, ale stejně tak je nutné jít dál než je samotná modlitba, začít racionálně uvažovat a přestat zbožně a alibisticky přešlapovat stále na stejném místě.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář