Andy Stanley reaguje na Mohlerovu kritiku kvůli pořádaní konference pro rodiče dětí z LGBT komunity

Známy evangelikální pastor Andy Stanley v neděli z kazatelny reagoval na dvoudenní konferenci zaměřenou na „podporu křesťanských rodičů a dětí z LGBTQ+ komunity“.

Pastor megasboru North Point Community Church se během svého nedělního poselství, které nebylo živě přenášeno, vyjádřil k „bezpodmínečné konferenci“, jak uvádí zpravodajská televize CBN News.

SOUVISEJÍCÍ Andy Stanley se podělil o poslední slova zesnulého otce 

Stanley reagoval na rozsáhlou kritiku, které on a North Point čelili. Mezi kritiky patřil i Al Mohler, prezident Jižního baptistického teologického semináře v Louisville ve státě Kentucky. Mohler tvrdil, že tato akce znamená Stanleyho odklon od biblického chápání sexuality, které manželství chápe jako celoživotní smlouvu mezi jedním mužem a jednou ženou.

„Jako teolog cítím odpovědnost říci, že to, co představuje, je odklon od historického, normativního, biblického křesťanství. Myslím, že obě strany chápou, že toto je nejzásadnější neshoda, jakou si můžeme představit, stejně jako pohlaví a gender. Jde o Písmo, autoritu Písma a jeho výklad. Jde o Boha a evangelium. Základnější už to prostě být nemůže, ale uvědomuji si závažnost slov, která používám, když říkám, že to, co zde vidíme, je odklon od historického, normativního, biblického křesťanství. Říkám to proto, že věřím, že přesně tak to je, a věřím, že by to křesťané měli vzít na vědomí,“ řekl Mohler v podcastové epizodě The Briefing. 

SOUVISEJÍCÍ „Problém je ve vedení“ – Andy Stanley o úpadku náboženských hodnot v USA

Pastor Andy Stanley podle CBN News řekl, že se „nikdy nepřihlásil k Mohlerově verzi biblického křesťanství“.

„Tato verze biblického křesťanství je důvodem, proč lidé křesťanství zbytečně opouštějí,“ řekl Stanley. „Je to verze, která způsobuje, že se lidé brání křesťanské víře, protože nemohou najít Ježíše uprostřed všech těch ostatních věcí a jiné teologie a všech ostatních věcí, které se nabalují na podstatu poselství. Tato verze křesťanství vytyčuje hranice.“

„A Ježíš kreslil kruhy,“ pokračoval baptistický kazatel. „Nakreslil kruhy tak velké a zahrnul do nich tolik lidí, že to náboženské vůdce neustále znervózňovalo.“

Stanley dále vysvětlil, že podporuje názor, že „biblické manželství je manželstvím muže a ženy“, ale k tomuto tvrzení použil výhrady, takže jeho přesný postoj k této otázce je poněkud nejasný.

Vysvětlil, že někteří lidé, kteří bojují s přitažlivostí ke stejnému pohlaví, „jsou přesvědčeni, že tradiční manželství pro ně nepřipadá v úvahu“, a proto se zavazují „žít čistým životem“. Pastor však pokračoval: „Pro mnohé je to neudržitelné, a tak se rozhodnou pro manželství osob stejného pohlaví – ne proto, že by byli přesvědčeni, že je to biblické. … Rozhodli se uzavřít manželství ze stejného důvodu jako mnozí z nás: z lásky, z přátelství.“

Stanley dodal, že jakmile se dva lidé rozhodnou vstoupit do romantického partnerství osob stejného pohlaví, je „naším rozhodnutím“ určit, „jak budeme na jejich rozhodnutí reagovat“. North Point, jak údajně vysvětlil, zaujal postoj, že „bez ohledu na jejich výchozí bod, bez ohledu na jejich minulost, bez ohledu na jejich současnou situaci, naše poselství zní: „Přijďte a uvidíte a pojďte si se mnou sednout.“

Ačkoli se Mohler ke Stanleyho nejnovějším výrokům z kazatelny zatím nevyjádřil, na pastorovo vysvětlení jeho konference reagovali další křesťanští vůdci.

Andrew Walker, profesor etiky a teologie na SBTS a autor knihy „God and the Transgender Debate“, nastínil, v čem vidí Stanleyho „rozdíl mezi učením a pastorační praxí“.

„Co to znamená?“ Walker napsal. „Znamená to, že učení se oficiálně nezměnilo, a proto může technicky potvrzovat ‚biblický názor‘, ale pro všechny praktické účely existuje pastorační přizpůsobení, které umožňuje osobám identifikovaným s LGBT neuposlechnout Písmo a zůstat v dobrém postavení křesťana.“

Pokračoval: „To, co Stanley považuje za nesplnění nedosažitelného ideálu, Písmo označuje za hřích. Nikde v přednášce nezaznělo, že by se někdo měl odvrátit od svého vztahu se stejným pohlavím. Je to příklad bezbřehé empatie, která naslouchá (což je dobré), ale nikdy nevyzývá k proměně (což dobré není).“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 6. října 2023 Foto: screenshot YouTube – Andy Stanley

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář