Anglikánské společenství má své výroční zasedání, církev rozděluje postoj k manželství

Vedoucí představitelé anglikánského společenství již nebudou na své výroční konferenci projednávat výzvu, která by potvrdila biblickou definici manželství jako svazku mezi jedním mužem a jednou ženou, a to na základě protestu teologicky liberálního křídla v denominaci. 

Krátce před zahájením Lambethské konference, které se koná zhruba každých deset let a probíhá od 26. července do 8. srpna v Londýně, organizátoři oznámili důležité změny v rezoluci, která by potvrdila prohlášení z roku 1998, jež se staví proti manželství osob stejného pohlaví. 

SOUVISEJÍCÍ Arcibiskup hovoří o historickém momentu, anglikánská církev dává na rozvoj misijní práce miliardy liber 

List The Christian Post informuje, že ve dnech, které předcházely konferenci, probíhaly velké protesty liberálních účastníků kvůli zařazení výzvy podobné rezoluci, která by definovala manželství výhradně jako svazek „mezi mužem a ženou“.

Původní znění návrhu dotyčné rezoluce, známé jako Lambethská výzva o lidské důstojnosti, vyzývalo k „opětovnému potvrzení Lambethské rezoluce I.10, která podporuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou“ a zároveň podporuje práci mezi anglikány z LGBT komunity.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V úterním prohlášení denominace sdílela aktualizované znění Lambethské výzvy o lidské důstojnosti, které je v rétorice neutrálnější a konstatuje, že některé provincie anglikánského společenství manželství osob stejného pohlaví potvrzují, zatímco jiné nikoli.

„Mnoho provincií nadále potvrzuje, že manželství osob stejného pohlaví není přípustné. Lambethská rezoluce I. 10 (1998) uvádí, že „legitimizaci nebo požehnání svazků osob stejného pohlaví‘ nelze doporučit,“ uvádí se v textu.

SOUVISEJÍCÍ – Anglikánská církev šetří případ exorcismu „démona homosexuality“

„Jiné provincie po pečlivé teologické reflexi a procesu přijetí požehnaly a uvítaly svazky/manželství osob stejného pohlaví. Jako biskupové zůstáváme odhodláni v maximální možné míře naslouchat a kráčet společně, a to navzdory hlubokým neshodám

v těchto otázkách.“

Revize přišla v reakci na „rozsáhlé reakce biskupů a dalších osob“.

Nejprve bylo účastníkům sděleno, že na výzvu mohou reagovat pouze tak, že ji buď přijmou, nebo řeknou, že podle jejich názoru „vyžaduje další rozlišování“.

Organizátoři Lambethské konference prozradili, že účastníci budou mít na výběr ještě třetí možnost. Třetí možnost zní: „Tato výzva nemluví za mě. Nepřidávám svůj hlas k této výzvě.“

„Arcibiskup Justin Welby vyzval biskupy anglikánského společenství, aby se sešli jako rodina, naslouchali, modlili se a rozlišovali – někdy i přes hluboké rozdíly,“ uvádí Christian Post.  

Jayne Ozanneová, aktivistka LGBT v anglikánské církvi, řekla deníku The Guardian, že ačkoli změny podporuje, je stále hluboce znepokojena tónem tohoto sdělení.

„Nezdá se, že by se zabývalo jakýmikoliv obavami týkajícími se procesu, na které tolik lidí upozorňovalo, ani neuznává narušení důvěry, ke kterému nyní v souvislosti s diskusemi o sexualitě a identitě zde v Anglii dochází,“ řekla Ozanneová.

V posledních několika letech zasáhla členské církve anglikánského společenství stále více rozdělující debata týkající se otázek homosexuality a manželství homosexuálů.

Ačkoli mnoho členů, jako například Episkopální církev se sídlem ve Spojených státech a Skotská církev, přijalo manželství osob stejného pohlaví, nejrychleji rostoucí církve společenství manželství osob stejného pohlaví nadále odmítají. Jedná se převážně o denominace nacházející se na africkém kontinentu. 

Mezi těmi, kdo se postavili proti původnímu znění Lambethské výzvy o lidské důstojnosti, byli i biskupové Episkopální církve. 

„Tradiční církevní učení s ohledem na učení Písma svatého podporuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou, kteří spolu žijí ve věrném svazku po celý život. Většina shromážděných toto učení znovu potvrzuje,“ uvedli primasové anglikánského společenství v roce 2016.

„Nedávný vývoj v Episkopální církvi, pokud jde o změnu jejího kánonu o manželství, představuje zásadní odklon od víry a učení, které v oblasti nauky o manželství zastává většina našich provincií. Případný vývoj v dalších provinciích by mohl tuto situaci ještě zhoršit.“

Poslední Lambethská konference se konala v roce 2008. Konference, která se měla konat v roce 2020, byla o dva roky posunuta kvůli pandemii. Jedná se o první Lambethskou konferenci, kterou vede canterburský arcibiskup Justin Welby. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 29. července 2022 Foto: ACNS – Agnglican Communion News Services

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář