Anketa o mimořádných knihách roku 2019

Knižní ankety pro mne bývají vždycky zajímavým počtením. Nejdříve ze všeho u výsledků kontroluji, jestli vůbec jmenované oceňované knihy znám. Sama pro sebe si dělám přehled o tom, které z nich jsem četla, které jsem zaznamenala, že vyšly a nějak mne zaujaly, a samozřejmě nyní zaregistruju ty knihy, o jejichž existenci jsem neměla ani ponětí. Tak nějak jakoby testuju svůj kulturní přehled.

Ve druhém pohledu se bavím tím, kdo který titul nominoval, pokud tedy je to možné zjistit. Znáte to: Řekni mi, co čteš… Opravdu mne zajímá, kdo z vážených osobností co čte a co se mu líbí. Někdy je pro mne titul a jeho čtenář v souladu. Čekala bych takovou kombinaci, kniha a čtenář patří k sobě. Jindy jsem překvapená.

Třetí rovina mého pozorování znamená sondu do společenské nebo duchovní atmosféry. Knihy, které čtou významní lidé, mohou přinášet nějaké společné poselství, něco jako prorocký vhled. Ukazují aktuální témata, společenské problémy nebo zkrátka to, co je v této době pro naši zemi důležité. A tak pozorně zkoumám, jaké tituly se ve výčtech objevují a neříkají-li náhodou něco, co by spolu souviselo.

Letos jsme v redakci internetových novin Křesťan dnes obdrželi na obvyklou otázku obvyklé množství odpovědí. Překvapivé bylo, že na rozdíl od roku loňského, kdy pořadí nejčastěji jmenovaných titulů vykrystalizovalo jasně a jednoznačně, letos nic nekrystalizovalo. Skoro by se dalo říci, že každému se líbilo něco jiného. Pro sestavení pěkných přehledných statistických grafů nebo tabulek je to k uzoufání, pro interpretaci pravý požitek.

Je hezké vidět, že jsou roky, kdy všichni čtou stejnou knihu a shodnou se, že je dobrá a důležitá. Ty se ovšem střídají s roky odlišnými, kdy možná zase všichni čtou seznam stejných knih, ale důležitá je pro každého jiná. Oslovila jsem různé osoby, muže a ženy, zástupce katolické obce i protestanty, konzervativní i liberální. Někteří v aktivní duchovní službě, někteří ve vedoucích pozicích. Diskvalifikovány byly odpovědi, které obsahovaly knihy starší než ty, které vyšly v roce 2019.

Nechť jsou vám odpovědi inspirací k vlastní četbě a poslouží k orientaci v bloudění na košatém knižním trhu.

Které knižní tituly vydané v roce 2019 tedy mimořádně zaujaly pozornost oslovených osobností? Jmenované tituly se v odpovědích objevily více než jednou. (Všechny ostatní právě jednou.)

Timothy Snyder: Cesta k nesvobodě, Paseka, Prostor

Ladislav Heryán: Sami na tomto světě? Portál

Petr Čornej: Jan Žižka, Paseka

Pavel Hošek: Evangelium lesní moudrosti, CDK

Aleš Palán: Jako v nebi jenže jinak, Prostor

Filokalie I., Refugium Velehrad Roma

T. Wright: Podstata křesťanství, Biblion

Ignace Demaerel: 95 tezí o humanismu, Juda

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: Hana Pinknerová  Datum: 3. ledna 2020  Foto: CC Search – Evangelium lesní moudrosti

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář