Procházej: Keller

Víte, proč některým lidem připadá království tohoto světa „normální“ a Boží království „nenormální“? Zdá se jim běžné a přirozené, že svět klade…