Věřící si při bohoslužbě v New Yorku připomenuli život a službu Tima Kellera

Věřící si v úterý na bohoslužbě připomenuli službu pastora a spisovatele Tima Kellera pro jeho hlubokou moudrost, vášeň pro povzbuzování druhých k růstu ve víře a pro život „mimořádného služebníka“, jehož největší láskou bylo sdílení evangelia. 

Tisíce lidí z celého světa se sešly v katedrále svatého Patrika v New Yorku, aby uctily památku Kellera, který zemřel 19. května ve věku 72 let po dlouhém boji s rakovinou. Keller působil ve službě po čtyři desetiletí, mimo jiné založil a vedl presbyteriánský kostel Redeemer na Manhattanu. Byl také spoluzakladatelem sítě pro zakládání sborů Redeemer City to City. 

SOUVISEJÍCÍDon Carson vzdává hold Timu Kellerovi

„Možná jste si všimli, že toto není obvyklý druh vzpomínkové bohoslužby,“ řekla podle Christian Post Kathy Kellerová, manželka zesnulého pastora, dvěma tisícům lidí, kteří se v katedrále sešli. 

„To proto, že si ji Tim napsal sám, přesně tak, jak rád dělal pohřby pro jiné lidi,“ dodala. „Určitě se zmíníte o zesnulém, ale pak mluvíte o Bohu, před kterým ten člověk nyní stojí. Takže obviňujte Tima, pokud tam nejsou videa, písně a dlouhá svědectví.“

„Tim je pohřbený na hřbitově svatého Michaela… ale to místo je obrovské a hrob byste nenašli, ani kdybyste se snažili,“ řekla. „Ale prosím vás, nezkoušejte to, a tady je důvod, proč to po vás nechci: znáte ty scény ve filmech, třeba na konci filmu Zachraňte vojína Ryana, kdy někdo srdceryvně promluví, když stojí u náhrobku zesnulého? Ty nám s Timem byly vždycky nepříjemné, protože ten člověk tam vlastně není.“

SOUVISEJÍCÍ – Po Kellerově smrti se „mladí, neúnavní a reformovaní“ kalvinisté ocitli na rozcestí

„Tim je u Ježíše – uzdravený, milovaný, živější a šťastnější než kdykoli předtím,“ pokračovala. „Když už jsem se zmínila o náhrobku, řeknu vám, že jsem zvažovala různé biblické verše na něj. … Teď vám řeknu svůj nejoblíbenější.“

Pro „kontext“ přečetla Izajáše 25,6-9, načež prozradila, že na Kellerové náhrobku bude Izajáš 26:1, 12 a 19: „V onen den se bude zpívat tato píseň. … Všechno, co jsme vykonali, jsi pro nás vykonal. … Tvoji mrtví budou žít, Hospodine, jejich těla vstanou. Ať se probudí ti, kdo přebývají v prachu, a jásají radostí.“

„Izajáš mluvil o budoucí realitě, kde už nebude žádná smrt ani slzy,“ řekla. „Tim nyní žije v této realitě,“ dodala. „Jak toužím po tom, abychom všichni důvěřovali Bohu, kterého nyní uctívá tváří v tvář, abychom jednoho dne mohli všichni společně zasednout k oné hostině.“

Jonathan Keller vzpomínal na svého otce jako na výjimečného povzbuzovatele a vyzval všechny, aby našli povzbuzení v Kellerově životním odkazu. Keller byl „v podstatě nadaný povzbuzovatel“, řekl a dodal: „Přátelé a rodina, i v našem smutku se nechme povzbudit vzpomínkou na jeho život, který je svědectvím o něčem větším a trvalejším, než máme tady na zemi.“

David Keller se emotivně modlil: „Nebeský Otče, jsme smutní z této ztráty, ale utěšujeme se vědomím, že tatínek je naplněn radostí. Prosíme tě, abys nám vyšel vstříc v našem zármutku a připomněl nám, že tvá láskyplná oběť na kříži a vzkříšení přemohla smrt, takže až nás zavoláš domů, budeme moci radostně říci to, co on: ‚Jsem připraven vidět Ježíše. Pošli mě domů.“

Při bohoslužbě zazněla také čtení z Bible a úryvky z díla C. S. Lewise, které četl herec Max McLean, chvalozpěvy vybrané Kellerem, včetně „There is a Redeemer“, „Immortal, Invisible God Only Wise“ a homilie Sama Allberryho.

Alberry, rodinný přítel manželů Kellerových, připomněl účastníkům, že „právě ty vlastnosti, které jsme si na Timovi zamilovali, jsou odrazem toho, co lze tak jasně nalézt v Kristu“. Použil jednu z Timových frází a řekl: „Ježíš je ten pravý a lepší Tim Keller“. 

„Nejlepší způsob, jak Tima ocenit a pochopit, je přemýšlet o Kristu,“ řekl. 

„Tim byl výjimečným služebníkem, protože se nechal obsluhovat Ježíšem,“ řekl. „Právě to, že se nechal obsluhovat Kristem, mu umožnilo tak krásně sloužit mnohým z nás. Necháte tedy Ježíše, aby vám sloužil? Pokud jste to nikdy neudělali, nechali byste Ježíše, aby vám sloužil dnes, dnes odpoledne, v tuto chvíli?“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 18. srpna 2023 Foto: Redeemer Presbyterian Church – Tim Keller

Tags: ,,,

1 Komentář

 1. Martin Hambálek

  Moc prosím redaktory – opravte/změňte překlad i nadpis, viz dále:

  „Možná jste si všimli, že toto není obvyklý druh zádušní mše,“ řekla podle Christian Post Kathy Kellerová, ….

  Originální znění – “You may have noticed this isn’t the usual sort of memorial service,” Kathy Keller, the late pastor’s wife, told the 2,000 people gathered at the cathedral.

  V originále není řeč o zádušní mši, navíc v evangelikálním prostředí se přece žádné zádušní mše, ani jiné mše nekonají (to je katolická doména).

  Děkuji.
  Marztin Hambálek, Pardzubice

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář