Antonín Vrzal z Lumen Christi: Zdravotně postižení patří mezi ty nejpotřebnější

Antonín Vrzal vede českou pobočku organizace Lumen Christi. V rozhovoru popisuje její činnost a jak se snaží pomáhat lidem se zrakovým postižením.

Můžete na úvod představit práci organizace Lumen Christi?

Pomoc nevidomým je hlavním posláním nadačního fondu Lumen Christi. Díky zvukové knihovně, kterou nadační fond už tři desítky let buduje a financuje, mohou získávat duchovní podněty a informace, k nimž by se jinak jen obtížně dostávali.

Fond knihovny zahrnuje více než 700 titulů, od beletrie, dětských knížek, poezie, přes populární křesťanské knížky až po náročnější duchovní literaturu.

Zvukové časopisy, nahrávky magazínového formátu vycházejí jednou měsíčně. V současné době jsou tyto časopisy čtyři, takže každý týden posíláme postiženým jedno číslo časopisu.

Celkově služeb financovaných nadačním fondem Lumen Christi využívá přes devět set postižených. Všechny služby jsou pro naše klienty zdarma.

Jak jste se vy osobně  k této práci dostal?

Před patnácti lety jsem jako brigádník začal nosit zvukové nahrávky na poštu. Postupem času jsem si uvědomil, že mě tato činnost naplňuje a zajímá. Přes značné potíže a přesun z Prahy kvůli výše nájmu do Hostivice se nám podařilo díky obětavosti a Boží pomoci udržet a dále rozvíjet činnost nadačního fondu.

Ovlivnila současná krize vaše fungování?

Většina našich klientů je v seniorském věku, patří tedy mezi nejohroženější skupinu. Zvukové nahrávky jim posíláme poštou na USB fleškách ve speciálním pouzdru(v době krize pošta skvěle funguje) zbytek klientů si nahrávky stahuje z internetu. Jsou tu pouze  omezení při nahrávání dalších knih a setkávání s dobrovolníky.

Věnuje církev dostatečnou pozornost zdravotně postiženým křesťanům? Co by se dalo zlepšit?

Na takto formulovanou otázku asi bez ohledu na faktický stav věcí nelze odpovědět kladně. Zdravotně postižení – bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou křesťany – patří mezi ty nejpotřebnější bližní a těm nikdy nevěnujeme pozornost v dostatečné míře. A protože církev nejsou jen biskupové, kněží a instituce zřízené dle kodexu kanonického práva, ale všichni křesťané, tak na otázku, co by se dalo zlepšit, si musí odpovědět každý sám za sebe.

Práce Lumen Christi je založená na pomoci dobrovolníků, jakým způsobem se může člověk do vašeho projektu zapojit nebo pomoci?

Stačí se nám pouze ozvat a vše ostatní dohodneme na osobní schůzce. Dobrovolník od nás dostane nahrávací soupravu a může začít načítat. Díky našim dobrovolníkům se nám daří načítat v průměru 3 až 4 nové tituly měsíčně.

Máme také mnoho dobrovolníků přímo ve farnostech, kteří se starají o naše letáčky a zajišťují donášku našich zvukových nahrávek klientům s omezenou možností pohybu.

Co znamená pro zrakově postižené možnost poslouchat vaše knihy?

Naši klienti jsou ku příkladu rádi, že posíláme nahrávky v digitálním formátu. Píší nám, jak se těší na chvíle při poslechu knih a cení si naší obětavosti. Nahrávky s náboženským obsahem jim usnadňují prožít často osamělé stáří.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 18. října 2020 Foto: Pixabay

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář