Archeolog má argumenty pro tezi, že v dochovaném domě žil Kristus

Jeruzalém – Podle britského archeologa existují silné argumenty pro tezi, že v domě v izraelském Nazaretu objeveném při vykopávkách žil v dětství Ježíš Kristus, informuje britská zpravodajská stanice BBC. Ken Dark, který působí na univerzitě v Readingu, výzkumem příbytku z prvního století pod novějším klášterem strávil 14 let.

Podle Darka se hypotéza, že v domě žil Ježíš s matkou Marií a pěstounem Josefem, objevila již v 19. století. Ve 30. letech následujícího věku však archeologové domněnku zpochybnili a místo zůstalo téměř zapomenuto až do roku 2006, kdy ho začal zkoumat právě Dark.

„Pro nikoho nemůže být překvapení větší než pro mne (…) Nevydal jsem se do Nazaretu, abych objevil Ježíšův domov, ale abych probádal historii města jako byzantského poutního centra,“ uvedl Dark.

Starý příbytek je situován pod kostelem z dob Římské říše, který se nachází pod mladším klášterem. „Lidé v té době podle písemných pramenů věřili, že kostel stojí nad Ježíšovým domem a že ten je zachován v kryptě kostela,“ upřesnil badatel. „Zcela jistě jde od kostel, který byl zasvěcen mladému Ježíši a který zmiňuje zpráva o poutnících ze 7. století,“ doplnil.

Dark uvádí, že dům byl vytesán ve skalnatém svahu. Jeho tvůrce, ať už jím byl kdokoli, podle něj skvěle ovládal práci s kamenem. Měl tedy schopnosti, které byly očekávány u řemeslníků, označovaných starořeckým výrazem „tektón“. Právě i o Josefovi se bible zmiňuje tímto slovem, které se do češtiny překládá jako tesař.

I když všechny tyto údaje bezpečně nedokazují, že jde o Ježíšův dům, „nikam dál, abychom to mohli říct s jistotou, se už asi nikdy nedostaneme,“ myslí si Dark.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 27. listopadu 2020 Foto:

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář