Procházej: Jeruzalém

Ve třetím roce kralování judského krále Jójakíma přitáhl babylonský král Nebúkadnesar k Jeruzalému a oblehl jej (Daniel 1:1). Babylon obléhá Jeruzalém, ale…