Archeologové se domnívají, že našli biblické město Emauzy

Archeologové věří, že objevili polohu města Emauzy, kde se Ježíš zjevil dvěma ze svých učedníků po svém vzkříšení.

Jak uvedl Haaretz, archeologové ve francouzsko-izraelské výpravě v Kirjat-jearim, která začala v roce 2017, našli masivní starobylou zeď pevnosti z helenistické éry.

Kirjat-jearim je v blízkosti Jeruzaléma a ve Starém zákoně je tato lokace zmíněna několikrát. Měla zde být místěna archa smlouvy, než byla truhla odvezena králem Davidem do Jeruzaléma.

Podle vědců by objev mohl pomoci identifikovat polohu biblického města Emauzy. V evangeliu sv. Lukáše je napsáno, že to bylo na cestě do Emauz, kde se Ježíš poprvé objevil před dvěma ze svých učedníků po svém vzkříšení z mrtvých.

Později, když přišli do města, Ježíš přijal pozvání k jídlu, když nastal večer. Když Kristus lámal chléb a požehnával jídlo, oči učedníků se otevřely a poznali jej. Podle evangelia byla vesnice od Jeruzaléma kolem 11 kilometrů.

Haaretz uvádí, že připravovaná studie z expedice, která bude zveřejněna 24. října, přináší informace, které by mohly mít „širší důsledky pro biblickou archeologii a křesťanskou historii“.

Vědci naznačují, že kopec Kirijat-jeraím a přilehlé město Abú Ghoš lze identifikovat jako biblické město Emauzy. Finkelstein a Römer naznačují, že Kirjat-jearím jsou Emauzy, protože západně od Jeruzaléma neexistuje žádná další známá helénistická pevnost.

„Geograficky si domnívám, že vzdálenost od Jeruzaléma sedí, takže si myslím, že Kirijat- jearim by mohl být Emauzy v Novém zákoně,“ uvedl Römer.

Jak poznamenává Haaretz, většina míst uvedených na seznamu v 1. Makabejské lze identifikovat jako místa, která leží severně, jižně nebo východně od Jeruzaléma. Na některých z těchto míst archeologové našli zbytky jiných helenistických opevnění.

Podle Haaretz se jiní domnívají, že dnešní vesnice Motza, která leží mezi Kirijat- jearimem a Jeruzalémem, je identická s biblickým městem Emauzy. Tato vesnice je však příliš blízko Jeruzaléma, než aby odpovídala popisu v Lukášovi.

Podle Römera je slovo „Emauz“ řeckou verzí hebrejského slova „horký pramen“. Řekl, že by pravděpodobně mohlo existovat několik měst sdílejících toto jméno.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 12. září 2019  Foto: google maps, screenshot YouTube

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář