Baptističtí delegáti budou hlasovat o návrhu, který by zakázal službu žen v pozici pastora

Delegáti, kteří se tento týden zúčastní výročního zasedání Jižních baptistů (SBC), budou mít možnost hlasovat o opatření, které by znemožnilo ženám sloužit jako „pastorky jakéhokoli druhu“ v rámci denominace. Portál Christian Post informuje, že v pondělí o tom rozhodl výkonný výbor největší protestantské denominace v USA.

Toto opatření, jehož iniciátorem je virginský pastor Mike Law, povede ke změně ústavy. Pokud by byl toto ustanovení bylo schváleno, mělo by to za následek podmínku pro přidružené sbory k SBC, že žádná žena v církvi by nesměla zastávat pozici pastora.

SOUVISEJÍCÍO Saddlebacku se rozhodne tento týden. Warren nesouhlasí v doktríně církve pouze s jedním slovem: muži 

V současné době se v ústavě uvádí, že úřad pastora je omezen pouze na muže. V loňském prohlášení Chuck Kelley, Al Mohler a Richard Land, kteří napsali studijní příručku k Vyznání baptistické víry, vysvětlili, že „pastor“ znamená „ten, kdo plní pastýřský úřad a vykonává pastýřské funkce“. 

„Je důležité pochopit, že slovo pastor bylo vybráno právě pro svou srozumitelnost mezi jižními baptisty. Prohlášení pečlivě potvrzuje, že muži i ženy jsou obdarováni pro službu v církvi, ale role pastora je biblicky definována a mají ji zastávat pouze muži splňující biblické normy,“ uvedli.

Lawův pozměňovací návrh je jedním z mnoha, o kterých bude hlasovat více než 12 000 baptistických delegátů. 

Během jednoho ze svých obvyklých pondělních zasedání výkonný výbor SBC, který se skládá z 86členné rady volených zástupců, odhlasoval, že podpoří doporučení předložit delegátům sjezdu dodatek ústavy zakazující službu žen v pozici pastora. 

Lawova kampaň získala podporu konzervativních členů a řada pastorů podepsala dopis na podporu dodatku.  

„Jsme plně přesvědčeni, že je ‚dobré, když bratři žijí spolu ve shodě‘ (Ž 133,1),“ uvádí se v části dopisu. „Jednota pochází od Boha a my jsme povoláni ji s Boží pomocí zachovávat (Ef 4,3). Často to znamená snášet druhé, kteří vidí věci jinak než my. V tom je krása Jižních baptistů. Je domovem bezpočtu sborů s různými názory na mnoho věcí. Jindy však musíme následovat Judu 3 a bojovat za víru tím, že znovu potvrdíme svá vyhlášená přesvědčení a doktrinální závazky. Toto je jeden z těchto okamžiků.“

Zastánci dodatku argumentují, že je v souladu s dlouhodobým závazkem SBC ke komplementární teologii, zatímco kritici varovali, že takové opatření by mohlo ženy v SBC marginalizovat.

Debata o úloze žen v církvi se v posledních měsících dostala v rámci SBC do centra pozornosti. 

K dalším tématům, která budou na letošním zasedání přijata, patří rozhodnutí, zda podpořit vyloučení dvou sborů, v nichž jsou ženy pastorkami. Patří mezi ně kalifornská megacírkev Saddleback a Fern Creek Baptist Church v Louisville ve státě Kentucky. 

V nedělním příspěvku na Twitteru Warren uvedl, že „neočekává vítězství“ v odvolání v New Orleans, ani že „změní názor nějakého rozzlobeného fundamentalisty“.

„Jsou zodpovědní Bohu, ne mně. Dělám to jako akt poslušnosti Duchu svatému,“ napsal. 

„Bez ohledu na útoky a výsledek hlasování chci mít před svým Mistrem čisté svědomí … že jsem činil pokání a že tento hříšník udělal to, o co mě požádal. S tím jsem zcela spokojen a nechávám ho, aby byl soudcem a hodnotitelem mého života a služby.“

Scott Aniol, výkonný viceprezident a šéfredaktor organizace G3 Ministries, ve svém článku reagoval na Warrenovo nově objevené přesvědčení a tvrdí, že „v textu Písma … není nic, co by přirozeně vedlo k jinému závěru, než že Bůh prostřednictvím Pavla zakázal ženám sloužit v pastýřském učitelském úřadu, a že to platí dnes se stejnou autoritou jako v době, kdy to napsal“.

„Aby bylo možné vykládat text jinak, bylo by nutné vnucovat mu egalitářské předpoklady odvozené z postfeministické sekulární filozofie,“ napsal. 

„Pokud jsme ochotni podřídit text Písma sekulárním pohledům, kde se pak zastavíme? Co nám zabrání podřídit evangelium ideologiím, které ho poškodí? Potvrzování roli pastorek podkopává důvěru v Písmo, oslabuje Bohem ustanovené mužské vedení a klaní se duchu doby. A to poškozuje naši misii.“ 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 15. června 2023 Foto: SBC-Eric Brown – sjezd SBC v New Orleans

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář