Bible Gateway zveřejnila nejhledanější témata a biblické pasáže

Bible Gateway zveřejnila čtyři hlavní témata, která lidé v roce 2020 na jejich webu nejvíce vyhledávali.  Americký křesťanský portál umožňuje uživatelům číst, vyhledávat, studovat, porovnávat a sdílet biblické pasáže ve více než 70 jazycích včetně češtiny.

Každý ze zveřejněných výrazů podle Gateway přesáhl desetinásobek vyhledávání oproti předchozímu roku.  

  • Sociální problémy

Problém rasismu a sociální spravedlnosti ve Spojených státech vzrostl hlavně po květnové smrti George Floyda. Protesty následně vypukly po celém světě a řešily se i hříchy minulosti. Lidé proto hledali výrazy jako rasismus, spravedlnost, rovnost nebo útlak. Jedna z nejvíce sdíleních pasáží se nachází v knize Přísloví 15,21 – Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelům ničemnosti.

Další pasáž, která křesťany zaujala, se nacházela v starozákonní knize Izajáše 1,17 – Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

  • Pandemie

Pandemie koronaviru vyvolala u křesťanů mnohé obavy a otázky s tím spojené. Podle zveřejněných statistik to bylo druhé nejvyhledávanější téma na stránce Gateway. Mezi klíčová slova patřila nemoc nebo mor. Na covid zatím po celém světě zemřelo více než 1,7 milionu lidí. K nejvyhledávanějším veršům patřily tyto dvě pasáže:

2. Mojžíšovu 23:25: Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc;

Nebo také Jeremiáš 33: 6: Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.

  • Politika

Americké prezidentské volby způsobily, že lidé ve velké míře začali hledat biblické pasáže spojeny s politikou. Kampaň mezi nově zvoleným prezidentem Joe Bidenem a úřadujícím prezidentem Donaldem Trumpem byla plná kontroverzí. Mezi hlavní hledané výrazy patřily modlitba za vládu a poslušnost vládním autoritám. Za nejhledanější pasáže křesťanský biblický portál označil  – 1. Timoteovi 2,1–2: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

 

A také pasáž z Římanům 13,1: Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha.

4. Eschatologie

Biblická stránka Gateway informovala, že všechny bouřlivé události spojené s rokem 2020 vyvolaly větší zájem o časy konce. Lidé byli zvědaví, jak se současné události vztahují k biblickým proroctvím.

K nejsdílenějším pasážím patřily – 2. Timoteovi 3,1–5: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

A také pasáž z Matouše 24,36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Portál Premier Datum: 3. ledna 2020 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář