Biblická cesta 02.03.2020 – 08.03.2020

page1image15593728

v spolupráci s mesiánskou agentúrou v Izraeli organizuje biblickú cestu 02.03.2020 – 08.03.2020

IZRAEL 

Sprevádza židovský mesiánsky sprievodca Eli Bar David
Ubytovanie v kibbutzi Yad HaShmona, najväčšej mesiánskej komunite v Izraeli,

v krásnom prostredí Judských hôr pri Jeruzaleme, a v Tiberias na brehu Galilejského jazera.

Duchovný vedúci zájazdu DANNY JONES

Kazateľ Zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava – Palisády. PROGRAM

Počas našej cesty navštívime:
Pohorie KARMEL – Muhraka, kde prorok Eliáš zápasil s Baálovymi prorokmi /1Kr18:1-4/ Tell Megiddo /Zjv 16:16/
Nazaret vyhliadka, kde podľa tradície sa rozhnevaný dav pokúša zhodiť Pána Ježiša z útesu /Luk 4:16-30/
Večera a prenocovanie v Tiberias

GALILEA, GOLANY
LIBANON hranica – Dado vyhliadka.
TEL DAN – historická lokalita, zvyšky biblického miesta kmeňa Dan. Modloslužba Izraelitov. Sud.18:27-29
CEASAREA FILIPOVA, /Banias/, kde prišiel Pán Ježiš s učeníkmi a Peter tu vyznal”Ty si Kristus, syn živého Boha”/Mat16:13-20/ Pramene Jordánu.GOLANY. Hora Bental. Večera a prenocovanie v Tiberias

OKOLIE GALILEJSKÉHO JAZERA
HORA BLAHOSLAVENSTIEV /Mat5:1-16/ TABGHA, miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb /Mar6:30-46/. KAFARNAUM , Pán Ježiš tu žil v Petrovom dome a činil zázraky./Mat4:13, 8:14-15/ SYNAGÓGA v Kafarnaume. PLAVBA loďou po Galilejskom jazere. Kúpanie v Galilejskom jazere. /Návšteva KIBUCU so zameraním na pestovanie datlí a výrobu ich produktov. Jeden zo zakladateľov kibucu pochádza zo Slovenska. Večera a prenocovanie v Tiberias

ÚDOLIE JORDÁNU, MŔTVE MORE
QASR AL YAHUD – miesto krstu Pána Ježiša Jánom Krstiteľom./Jn1:29-34/ Možnosť vodného krstu. Izraeliti tu prekročili rieku Jordán./Joz3,4/ Prorok Eliáš tu bol vzatý do neba /2.Kra2:1,12/
EIN GEDI, David sat u skrýval pred kráľom Saulom /1.Sam2-2/
Kúpanie a oddych pri Mŕtvom mori. JERICHO – najstaršie mesto; príbeh Zachea. Hora pokušenia. Večera a prenocovanie v Yad Hashmona

JERUZALEM
DÁVIDOVO MESTO. SIÓNSKA BRÁNA. Hora SIÓN, Vrchná dvorana – miesto Pánovej poslednej večere /Ma14:22-24/ a vyliatia Ducha Sväteho /Sk2:1-4/. MÚR NÁREKOV. SHABBAT Večera a prenocovanie v Yad Hashmona.

JERUZALEM
OLIVOVÁ HORA s výhľadom na Jeruzalem. s výkladom Božieho Slova o posledných časoch a druhom príchode Pána Ježiša. GETSEMANSKÁ ZÁHRADA. Štefanská brána. Rybník BETHESDA, kde Ježiš uzdravil chromého /Jn5:1-9/ VIA DOLOROSA – Krížová cesta. GARDEN TOMB / Záhradný hrob / s Pánovou večerou.
Večera a prenocovanie v Yad Hashmona

TRANSFER na letisko Ben Gurion TEL AVIV
Návrat na Slovensko
Program môže byť upravený podľa letových časov a doporučenia sprievodcu.

Súčasťou nášho pobytu bude prehliadka BIBLICKEJ ZÁHRADY v Yad Hashmona s výkladom o biblických podobenstvách a spôsobe života v starých biblických časoch; história tejto komunity, vývoj mesiánskeho židovstva v Izraeli a napĺňanie biblických proroctiev pre posledné časy.

Cena: 1 080.- Eur + 80 USD / vstupy /
V cene je zahrnuté:
Výklad a služby izraelského mesiánskeho sprievodcu
Tlmočnícke služby
Letenka, letiskové a palivové poplatky
Transfer klimatizovaným autobusom počas celého pobytu.
Ubytovanie 3x v kibbutzi Yad HaShmona
3x v hoteli pri Galilejskom jazere
Polpenzia
Komplexné cestovné poistenie
V cene nie je zahrnuté: príplatok za jednoposteľovú izbu 70.- USD/noc/os Cena platí pri minimálnom počte 20 ľudí.
Platobné údaje: Tatra banka
IBAN SK44 11000000002621752378
Var.symbol: 0320
Zálohová platba 50%

Cestu organizujeme priamo s mesiánskym spoločenstvom v Izraeli, svojou účasťou tak máme príležitosť vyjadriť podporu židovským mesiánskym veriacim, ktorí čelia mnohým útokom a opozícii, napriek tomu pevne stoja a denne vydávajú svedectvo o svojej viere v Ješuu.

KONTAKT:
PhDr.Emília Plavčanová – CK Ester IČO 32461526
Č.ž.reg.803-2249
Tel.: +421 917 502 799

Kazateľ DANNY JONES Tel.: +421 948 410 777 Email.: djones@bjbpalisady.sk

Email: plavcanova@gmail.com, estertravelagency@gmail.comTešíme san a Vás!

page2image3685824page2image3725968

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář