Biblická internetová škola Brno – škola pro všechny generace

Co o Biblické škole říkají studenti?

Většina našich absolventů shodně říká, že studium na Biblické škole je v prvé řadě přiblížilo k Bohu. Poznali Boha mnohem hlubším a důvěrnějším způsobem, pochopili biblické souvislosti, které jim dříve unikaly a zakusili Boží lásku v osobním životě i v praxi při službě druhým. Mnoho studentů také potvrzovalo, že jim Bůh během studia žehnal zcela výjimečným a zvláštním způsobem, protože, ač je studium značně časově náročné, vždy našli dostatek času i sil, aby jej dokončili. Někteří studium označovali za neocenitelnou přípravu na službu Bohu a své budoucí povolání – poslání, ke kterému je Bůh volá. Nijak nezastírali skutečnost, že studium bylo mnohdy velmi náročné, ale sto procent z nich Biblickou školu doporučilo s tím, že jim mnohem více dala, než vzala.

„Biblická škola je jenom pro ty, kteří jsou ochotni riskovat, protože během studia se může stát, že to člověku změní život. A to chce odvahu.“  Student letošního ročníku

Biblická škola tedy není jen o nabytých vědomostech, ale o každodenním setkávání se s Bohem.

Kdo může Biblickou školu studovat?

Studium na Biblické škole není omezeno věkem, studovat můžete od útlého mládí až do požehnaného stáří. Věkové rozpětí našich studentů je 17 až 89 let!

Jak Biblická škola vznikla?

Myšlenka založit Biblickou školu je jak jinak než Boží. Napadla zakladatele církve Slovo života ve švédské Uppsale, jejíž vizí a motem bylo a stále je: „Vybavte Boží lid slovem víry, ukažte mu duchovní zbraně, které má, naučte jej, jak je používat a vyšlete jej do vítězné bitvy pro Pána.“ A jakým jiným způsobem vybavit věřící slovem víry, než studiem na Biblické škole?

První Biblická škola vznikla v Brně v 90.letech, kdy sem ze Švédska přijel misionář Micael Lundin s rodinou a založil tu brněnský sbor církve Slovo života. V letech 1994–1998 proběhlo 5 ročníků Biblické školy tehdy denního studia. Denní studium s sebou neslo své výhody i nevýhody. Výhodou byla podpora širšího kolektivu a sounáležitost s ostatními studenty – během studia vznikala přátelství, mnohdy celoživotní. Znamenalo to ovšem opustit na 8 měsíců své zaměstnání a pro mimobrněnské a zahraniční studenty i domov a přestěhovat se do Brna.

Proto v roce 2014, kdy se po více než desetileté přestávce Biblická škola znovu otevřela, bylo kromě denního studia otevřeno i tzv. dálkové studium přes internet, které pro mimobrněnské i zahraniční studenty znamenalo nespornou výhodu. Nebylo nutné opouštět zaměstnání ani se stěhovat do Brna, stačilo mít doma počítač a dostatečně rychlé připojení k internetu.

Jak Biblická škola funguje dnes?

Dnes Biblická škola nabízí pouze externí formu studia, kdy studenti mohou studovat z pohodlí domova, v kruhu svých blízkých a mohou dál chodit do práce, aby zabezpečili sebe i rodinu. Nepřijdou ani o společná setkání se spolustudenty, která proběhnou celkem 4x za studium. Společně s ostatními se setkají také na misijním výjezdu, který probíhá na závěr školy jako jeden z praktických předmětů studia.

Kromě studia 24 teologických předmětů, studenti plní i praktické předměty, kterými je již zmiňovaný misijní výjezd, pravidelné čtení Písma podle denního plánu a osobní evangelizace.

Na závěrečné slavnostní graduaci obdrží studenti, při splnění všech studijních podmínek, diplom o absolvování studia. Studium probíhá od září do dubna, tedy celých 8 měsíců.

Pokud toužíte po opravdovosti ve víře a po prohloubení svého vztahu s Bohem, registrujte se na www.bisb.cz.Další ročník zahajujeme v září 2019.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář