Biblické cesty do Izraela s mesiánskym sprievodcem

Aktuálna ponuka:

Kresťanska cestovná kancelária Ester organizuje biblické cesty do Izraela od roku 2011.
Poslaním kresťanské cestovné kancelárie je privádzať skupiny kresťanov do prostredia mesiánskych židov.
Náš mesiánsky sprievodca Eli pochádza z jednej z najstarších židovských veriacich rodín v Izraeli,
jeho otec bol prvý mesiánsky pastor v Jeruzaleme.
Pán nám otvoril dvere a  tak môžeme pricházať do najväčšej židovskej mesiánskej komunity v Izraeli, bývať medzi nimi v krásnom prostredí
Judských hôr pri Jeruzaleme. Viacerí naši mladší účastníci sa tam vracajú slúžiť ako dobrovoľníci.
Veľkou pridanou hodnotou je pre nás služba sprievodcu – drahého brata v Kristovi Eliho, Vo svojom výklade nám približuje hlboké biblické a historické súvislosti. Jeho vhľad do Božieho Slova nám umožňuje lepšie pochopiť napĺňanie biblických proroctiev pre dobu, v ktorej žijeme a našu pripravenosť pred príchodom Pána Ježiša Krista.
Príbeh Eliho rodiny je veľkým svedectvom o Božích divoch a zázrakoch.
Na pozadí jeho rodiny máme súčasne možnosť lepšie pochopiť vývoj mesiánskeho židovstva v Izraeli.
 V liste Efežanom 2:14-16 je napísané:“Lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj …“
Z Božej milosti môžeme túto jednotu na našich cestách v Izraeli zažívať.

KONTAKT:
PhDr.Emília Plavčanová – CK Ester IČO 32461526
Č.ž.reg.803-2249
Tel.: +421 917 502 799
Email: plavcanova@gmail.com, estertravelagency@gmail.com

Photo: Reiseuhu , Unsplash

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář