Biskupové s potěšením přijímají výzvu Bidena k národnímu uzdravení a jednotě

Washington – Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.

V tomto kontextu neváhají připomenout, že Joe Biden se během své kampaně zavázal k zavedení věcí, které podporují morální zlo, ohrožují lidský život a jeho důstojnost, zejména v otázkách potratů, antikoncepce, manželství a genderu. Biskupové se obávají rovněž o svobodu církve a respektování práva věřících na život ve shodě s vlastním svědomím.

Jménem amerických biskupů napsal list k zahájení nové prezidentské kadence předseda episkopátu, arcibiskup José Gomez. Ujišťuje prezidenta Bidena o modlitbě, aby ho Bůh obdařil moudrostí a odvahou a pomohl mu obstát ve zkouškách našich časů, léčit rány způsobené pandemií, zmírňovat politické a kulturní roztržky a sjednocovat Američany v nové oddanosti zakládajícím principům této země, totiž být před Bohem jediným národem, který se nasazuje za svobodu a rovnost pro všechny.

Arcibiskup Gomez ujišťuje, že biskupové se neřídí stranickými zájmy. Jsou věci, ve kterým jsou jim blíže Republikani, ale jsou jiné, ve kterých stojí na straně Demokratů. Jejich stanovisko vychází ze zásad zakořeněných v Ježíšově evangeliu, které ukazuje pravdu o člověku. Spolupracují s každám prezidentem.  Tentokrát však půjde o jedinečnou spolupráci, protože Joe Biden je po šedesáti letech hlavou státu vyznávající katolickou víru. Zároveň však, dodává předseda episkopátu, biskupové mají povinnost hlásat evangelium v celé pravdě a síle, vhod i nevhod, také tehdy, kdy je to nevýhodné nebo kdy jsou pravdy evangelia v rozporu se směrem rozvoje většinové společnosti a kultury.

Metropolita Los Angeles, který je sám latinskoamerického původu, prohlásil, že pro biskupy zůstává nespravedlnost potratů největší, jakkoli nikoji jedinou, prioritou. Jak učí papež František, nemůžeme mlčet, když se v této zemi každoročně eliminuje téměř milion nenarozených dětí. Arcibiskup Gomez připomíná, že potrat působí zranění také ženám a rodinám, ale je také otázkou sociální spravedlnosti. Procenta interrupcí jsou totiž vyšší mezi chudými a menšinami. Vyjadřuje proto naději, že prezident se bude zabývat faktory, které se podílejí na vytváření těchto nerovností, podpoří rodinnou politiku a plnou náboženskou svobodu v debatě o těchto otázkách.

Američtí biskupové s potěšením přijímají výzvu prezdienta Bidena k národnímu uzdravení a jednotě. Přiznávají, že je toho dnes naléhavě zapotřebí. Připomínají však, že skutečné smíření předpokládá trpělivé naslouchání těm, kteří s námi nesouhlasí, připravenost odpustit a zříci se volání po odvetě. Všichni stojíme pod bdělým pohledem Boha, který jako jediný zná a může soudit úmysly našich srdcí. Modlím se, aby dal našemu novému prezidentovi a nám všem milost upřímně hledat společné dobro – dodává v závěru předseda Biskupské konference Spojených států.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 21. ledna 2021 Foto: Wikipedia Commons – Bílý dům

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář