Biskupská konference odmítla snahy legalizovat manželství pro homosexuály

Praha/Velehrad – Katoličtí biskupové sledují s obavami snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako manželství, uvedla v prohlášení Česká biskupská konference (ČBK). Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí, píše se v dokumentu, který dnes ČBK poskytla ČTK. Návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály je nyní ve Sněmovně.

Biskupové prohlášení vydali 5. července na plenárním zasedání ve Velehradě. „Děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí a jako takové se těší podpoře státu,“ uvedli.

Podle biskupů neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a „božím záměrem s manželstvím a rodinou“. „Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech?“ píše se v dokumentu.

SOUVISEJÍCÍDokument vatikánské synody vyzývá k „radikálnímu začlenění“ LGBTQ+ osob a k podpoře žen

Ve Sněmovně je nyní před druhým čtením návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Poslanci o předlohách budou znovu jednat nejdříve v listopadu. Skupina poslanců KDU-ČSL zároveň předložila novely, podle nichž by lidé stejného pohlaví už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Homosexuální partneři by pak požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé.

ČBK v prohlášení také zopakovala svůj postoj k Istanbulské úmluvě, která odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií a násilí vůči ženám vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci. Podle biskupů dokument, u kterého vláda na koni června souhlasila s pokračováním procesu ratifikace, slouží plíživému pronikání ideologie genderu. Dokument není pro země jako Česká republika potřebný ani přínosný, uvedli. „Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím,“ píše se v prohlášení ČBK.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 6. července 2023 Foto: Wikimedia Commons – Jan Graubner

Tags: ,,,

3 Komentáře

 1. Výběr odstavců z mého dokumentu „Požehnání?“:
  Při svém studiu jsem „narazil“ na nepřesnosti a nejasnosti v základních termínech, jako je např. pojem hmoty nebo např. pojem gravitace. V některých případech se podle mého soudu vyskytuje a uplatňuje zamlžování nebo matení pojmů, někdy bezděčné a jindy dost pravděpodobně záměrné. A právě nejasnost čili zamlžování kritizuji a ne odlišnost, danou nepříznivými podmínkami.
  Soulož je dobrá čili sdílení společného lože za účelem tvorby společného těla je dobré pouze u (pro) jednoho muže s jednou (s jedinečnou) ženou a u jedné ženy s jedním (s jedinečným) mužem. V jiných případech je to nectnost, byť ve zvláštních případech (podle současných vědeckých poznatků) daná geny. Své geny nemusíme poslouchat. Aspoň někdy lze dobrovolně volit celibát.
  Někdy, a to poměrně často, se vrozená odchylka od většinové sexuální orientace dokládá či potvrzuje vědeckým výzkumem genů. Používá se současného vědeckého odhalení (detekce) o nezměnitelnosti genového „dědictví“. Zaprvé se to týká orientace a nikoli praktické činnosti, zadruhé každý vědecký výzkum počítá s vývojem, s budoucím bádáním, které současný výzkum třeba i popře a zatřetí tento výzkum nijak nevylučuje spolupatřičnost mužského a ženského pohlavního orgánu – také u sexuální praxe menšiny s odlišnou pohlavní orientací.
  Obecně vzato, počet gayů nebo leseb, toužících po „harmonickém“ pohlavním vztahu a pokoušejících se provádět jej, může být libovolný. Neexistuje „technický“ důvod pro nemožnost vztahu více než dvou lidí se stejným pohlavím! Proto se také vyskytuje.
  Dosavadní snahy o přeměnu pohlavní orientace na opačnou nebyly v mnoha případech úspěšné. Tuto neúspěšnost svým způsobem narušuje několik (nebo mnoho?) úspěchů. Proto jsou tyto úspěchy považovány (oněmi obhájci odlišné sexuální praxe) za neprůkazné nebo dokonce za podvody.
  Zrovnoprávnění tělesných vztahů či zrovnoprávnění praxe všech odlišně pohlavně orientovaných, tedy nejen leseb a gayů, se bude jevit velmi mnoha lidem nevhodné nebo nepřijatelné. Takové zrovnoprávnění znamená další (a nepřijatelný) posun v sexuální praxi. Na druhé straně by všichni mohli a měli uznat rovnoprávnost jako takovou. Tedy popřít vyzdvižení vztahu L a G nad vztah B a T i dalších. Ten posun by se týkal možnosti uznání nebo dokonce požehnatelnosti vztahu už více osob současně, např. vztahu tří a více bisexuálů nebo mnoha polyamorních osob. [Pozn.: Bisexuálové mají rádi obě pohlaví, i když ne zcela stejně, polyamorové pěstují skupinový sex].
  Může existovat jiný rovnoprávný pohlavní vztah než vztah dvou lidí s odlišným pohlavím? Odpověď podle mě zní: „Nemůže!“ Takový odlišný vztah má zcela jiná práva (i povinnosti) tělesného spojení než u vztahu jednoho muže a jedné ženy.
  Co tedy mají gayové a lesby (ale také jiní odlišně sexuálně orientovaní) dělat? Mohou se sexuální praxe dobrovolně vzdát a vzdávat.
  To, že homosexuálně orientovaní lidé už zkoušeli heterosexuální praxi neúspěšně a to mnohokrát, ještě neříká nic o tom, zda zkusili celibát! Křesťané přitom mají významného pomocníka a uskutečňovatele, ateisté i křesťané mohou sami úmyslně provozovat tělesně namáhavou práci nebo cvičení, aby celibátní praxe dosahovali.
  Když se někomu modlitební a tělesné úsilí nebude vždy dařit, nemusí „házet flintu do žita“. Každý věřící člověk – včetně mě – tu a tam nebo dokonce hodně často „klopýtne“ a „padne“. Nebylo by ale pro něj správné, aby zůstal „ležet“ – výhodnější a lepší je ze „sajrajtu“ vyskočit, jít se osprchovat a obléct si čisté šaty! Zejména když mu to sprchování doporučuje, sprchu poskytuje a ty šaty podává sám Stvořitel a současně Spasitel!
  Je to nabídka a ne nátlak nebo dokonce život ohrožující popř. ničící nože, samopaly, bomby nebo něco podobného.
  Oponenty žádám o nevytrhování vět s kontextu celého dokumentu a o věcnost, tj. o případné připomínky k obsahu a nikoli ke mně osobně. Žádám případné sympatizanty s uvedenými myšlenkami, aby mě nezačali vychvalovat.
  Václav Dostál, 84-letý student Fyziky a člen sboru ČCE v Olomouci.

  Odpověď
 2. Vážení biskupové,

  moc Vám děkuji za Váš jasný postoj. Ačkoliv mezi Vámi a námi evangelíky přetrvávají rozdílné pohledy na Kristovo dílo spásy, zejm. z pohledu na ospravedlnění, a v pohledu na reflexi svátostí a eschatologie v praxi života víry, velmi oceňuji Váš jasný etický postoj. Ten se u nás vytrácí a naši představitelé jen rozvíjejí postoje, které jim servírují mainstreamová média ve snaze „být relevantními“. Vaše vyjádření bude mít jistě pozitivní vliv například na směřování Církve bratrské, pro jejíž představitele jste možná poslední brzdou v jistém nastoupeném směru etické sekularizace, odrážející se spíše v praxi. Ačkoliv následují i Vaše teologické kroky, z čehož osobně lituji, je možné, že Vaše etické postoje posílí i ty jejich.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář