Dokument vatikánské synody vyzývá k „radikálnímu začlenění“ LGBTQ+ osob a k podpoře žen

Byl zveřejněn vatikánský dokument „Instrumentum laboris“, kterým se bude řídit nadcházející generální shromáždění biskupské synody.

Šedesátistránkový pracovní dokument, který byl zveřejněn v úterý, nastiňuje otázky k diskusi pro 16. shromáždění církve – běžně označované jako synoda o synodalitě, které se uskuteční ve dvou zasedáních v říjnu 2023 a v říjnu 2024.

SOUVISEJÍCÍKardinál Zen má obavy o synodální proces v katolické církvi 

Zpravodajský portál Premier informuje, že se jedná o vyvrcholení dvouleté práce na rozlišování, jak vybudovat „synodální“ církev prostřednictvím naslouchání zkušenostem a shromažďování informací z celé katolické církve na mezinárodní úrovni.

Dokument předkládá vizi budování církve se zaměřením na „tři prioritní otázky“, kterými jsou společenství, účast a poslání. Vyzdvihuje ty, „kteří se v církvi necítí být přijímáni, jako jsou rozvedení a znovu sezdaní nebo LGBTQ+ katolíci“; zdůrazňuje, že je důležité být „vstřícným a pohostinným společenstvím“.

„Je zapotřebí napodobovat Pána a Mistra ve schopnosti žít zdánlivý paradox: ‚odvážně hlásat jeho autentické učení a zároveň nabízet svědectví radikálního začlenění a přijetí‘,“ píše se v něm a klade se otázka, jaké „konkrétní kroky“ lze podniknout k přijetí těch, kteří se cítí vyloučeni z církve „kvůli svému postavení nebo sexualitě“.

Dokument rovněž klade otázku, jak může církev lépe uznat a podporovat „důstojnost žen“ prostřednictvím jejich zkušeností, postavení a rolí, a vyzývá k „řešení otázky účasti žen na řízení, rozhodování, poslání a službě na všech úrovních církve“.

Zjišťovací fáze synodální cesty také odhalila zničující dopad sexuálního zneužívání duchovními a z toho vyplývající důvěryhodnost církve. „Péče o ty, kdo přežili zneužívání, a o ty, kdo jsou v církvi marginalizováni“ a lepší transparentnost a odpovědnost byly zdůrazněny jako klíčové pro další postup.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. června 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Vladimír Neškudla

    Je zapotřebí napodobovat Pána a Mistra ve schopnosti žít zdánlivý paradox: ‚odvážně hlásat jeho autentické učení a zároveň nabízet svědectví radikálního začlenění a přijetí‘,“ píše se v něm a klade se otázka, jaké „konkrétní kroky“ lze podniknout k přijetí těch, kteří se cítí vyloučeni z církve „kvůli svému postavení nebo sexualitě“.

    Tak mnoho zdaru. A zeptal se někdo těch, kteří se cítí být nepřijatí, zda chtějí žít v Církvi zdánlivý paradox: ‚odvážně žít a hlásat jeho (Kristovo) autentické učení a zároveň se chtít radikálně začlenit bez zřeknutí se starého člověka?

    Boží slovo je jasné – Království nemůže být rozdvojeno, neobstojí. Vaše řeč buď ano, ano, ne, ne. Pokud jsem odevzdal život Ježíši, tak vím, jakou perlu jsem objevil. A pokud odcházím z Církve (bez náhrady třeba do jiného společenství), tak jsem nic nepochopil.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář