Sekce: Církev

Charles Grandison Finney byl americký presbyteriánský duchovní a lídr Druhého velkého probuzení ve Spojených státech. Je také nazýván otcem moderního probuzenectví. Jeho…

Studijní Bible21 přináší spojení moderního překladu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární New Living Translation Study Bible, který je adaptovaný na český kontext. Na překladu z…