Sekce: Církev

Většina křesťanských historiků se shoduje, že během dekády 1900 až 1910 došlo k jednomu z největších vylití Ducha svatého v historii…

Charles Grandison Finney byl americký presbyteriánský duchovní a lídr Druhého velkého probuzení ve Spojených státech. Je také nazýván otcem moderního probuzenectví.  Jeho…