Sekce: Církev

Kniha Židom je zakrytá rúškom tajomstva. Kazatelia pri spomienke na túto knihu používajú výraz „autor listu Židom." Oproti iným knihám Nového zákona…