Sekce: Církev

Studijní Bible21 přináší spojení moderního překladu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární New Living Translation Study Bible, který je adaptovaný na český kontext. Na překladu z…