Denní zamyšlení

Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Iz 44,6 Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází…

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Mal 2,10 Podle toho všichni poznají,…

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Ž 103,8 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.Tt 2,11 Hospodina poznáváme…