Denní zamyšlení

Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji…

  Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, (...) jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys…

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Ž 14,2 Kéž rostete v…

O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Ž 34,3 Radujte se v Pánu vždycky,…