Denní zamyšlení

Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Ž 90,8 Nic není skrytého, co jednou nebude…

Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso. Ž 65,6 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;…

Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji…

  Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, (...) jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys…