Sekce: Kultura

Jak se dovídáme z informací na obálce, Douglas Murray je publicista. Je zástupcem šéfredaktora časopisu Spectator a publikuje články v nejrůznějších novinách, včetně Sunday…

Drobná knížka Rónána Johnstona září nejen svou výraznou červenou obálkou, ale i mimořádností svého obsahu. Je vzácně vyvážená. Užitek z ní vezme…

Laisi Finwen se dlouhodobě zabývá vztahem mezi starověkými náboženstvími a judaismem a křesťanstvím. Ačkoli tato informace není v knížce obsažena, dovolím si tvrdit…