John Stott: Bible a její autorita

Kromě knihy „Radikální učedník“, vydané minulý měsíc Biblionem, přišlo pohotově ke 100. výročí narození Johna Stotta také vydavatelství Samuel. Tento měsíc pohotově vydalo knížku s názvem „Bible a její autorita“. Je to typický odkaz teologa a pastýře, který prožil celý život s Biblí. Tento anglikánský učitel církve a kazatel vždy usiloval, aby Bibli byla věnována náležitá pozornost a aby nebyla v atmosféře pluralismu její autorita zpochybňována. John Stott ve své malé a pozoruhodné knížce neváhá psát o Božím zjevení vyjádřeném lidskými slovy. Jako autor závěrečného dokumentu Lausannského závazku přijatého v roce 1974 hnutím pro světovou evangelizaci, představuje Bibli jako Boží slovo a zároveň slovo skrze lidské autory. Boží stránka nepochybně představuje Boží sebe zjevení, které je nadčasové a naprosto nadřazené všem lidským dokumentům. Stottovi je příkladem sám Ježíš ve svém vztahu k Písmu a jeho svrchované autoritě. Zároveň se brání herezi fundamentalismu, který odmítá rozeznávat různé literární žánry Bible a opomíjí hermeneutiku textu. Bible je knihou, která má být kriticky čtena, studována a vykládána. Jako by se zde znovu vynořil důraz Martina Luthera, kdy psal o „svaté filologii“ – kritickém rozboru Písma, který mu umožnil reformační objevy a skvělý překlad Bible do němčiny. Vždyť v Písmu záleží na každé větě, slovu a dokonce i písmenu.

SOUVISEJÍCÍPavel Černý: Lidé na Stottovi milovali jeho znalost Bible, a proto mu i naslouchali

John Stott do této malé knížky shrnul důvody, které vedou k podtržení autority Bible. Nikdy by se nemohl smířit s tím, že Bible je pouhým lidským svědectvím. Pro něj to je autoritativní Boží slovo předané prostřednictvím lidí, které ovšem musí být interpretováno. Podle Stotta raná církev rozpoznala autoritu apoštolského učení, které bylo zformulováno a později kanonizováno. Stott nepomíjí ani patristiku. Církevní otcové zřetelně rozuměli, že apoštolé byli jedineční a psali pod inspirací Ducha svatého. Stott důrazně protestuje proti rozdělování učení apoštolů podle Petra, Pavla a Jana. Písmo svaté tvoří harmonický celek, který se nám někdy zdá disharmonický a třeba zastaralý.

Problémy při výkladu Písma existují a existovaly vždycky. V žádném případě nesmíme svůj rozum nadřadit nad Písmo a snažit se některou část této zvěsti vyloučit. Podle Stotta je poctivé s Biblí zápasit, hledat aktuální výklad. Intelektuální svoboda nespočívá v nezávislosti na pravdě. Je tomu právě naopak. Autorita Bible nás vede k přijetí pravdy o Bohu, člověku a světě. Právě poddanost biblické pravdě nás osvobozuje od lži a od lidských podvodů a vlastní subjektivní nejistoty. Pro Johna Stotta je v podřízenosti pravdě skutečná svoboda. Projděme si otázku autority v této drobné knížce s jedním z největších učitelů Bible, který pevně věřil v duchovní inspiraci Písem svatých. Autorita Bible je nezbytnou součástí Ježíšovy vlády a zároveň pevným zdrojem našeho každodenního křesťanského života. Tyto otázky by neměl žádný křesťan opomíjet. Je vážnou otázkou, jestli určitá slabost našeho křesťanství nesouvisí s opuštěním autority Bible.  

Knihu je možné koupit za 57 Kč v knihkupectví Samuel: https://www.samuelcz.com/shop/_540405-bible-a-jeji-autorita.htm

Autor: Pavel Černý Datum: 16. listopadu 2021 Foto: Samuel – Autorita Bible

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář