Pavel Černý: Lidé na Stottovi milovali jeho znalost Bible, a proto mu i naslouchali

Nakladatelství Biblion organizovalo v prostorách sboru Církev bratrské v Praze setkání při příležitosti vydání knihy Radikální učedník od anglikánského duchovního Johna Stotta. Mezi pozvanými hosty byl emeritní předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý, religionista Pavel Hošek a předseda Rady Církve bratrské David Novák. 

Kniha známého britského evangelikála vychází v době, kdy si věřící po celém světě připomínali sté výročí Stottova narození. Spolu s Billy Grahamem jsou často označováni za nejvlivnější osobnosti evangelikálního hnutí dvacátého století.

SOUVISEJÍCÍJohn Stott / Evangelikálové a římský katolicismus (část 1.)

Ředitel Biblionu Alexandr Flek připomenul, že Radikální učedník byla poslední Stottova kniha, které vyšla rok před jeho smrtí a označil ji za „jeho závěť.“ Stott se v ní snažil popsat nejdůležitější body křesťanské víry.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Stottův dlouholetý osobní přítel Pavel Černý připomenul, že tento rok se konaly po celém světě připomínkové akce k uctění jeho služby. Přesto, že byl Angličan, a ti tradičně mívají rezervovaný postoj k lidem obecně, byl Stott milován věřícími po celém světě. Černý vysvětlil, že z osobní zkušenosti ví, jak se „Stott pohyboval mezi Afričany či Asiaty. Nebyla tam žádná rasová či etnická bariéra. Lidé na něm milovali jeho znalost Bible, a proto mu i naslouchali.“

Černý uvedl, že Stott sloužil jako evangelista na mnohých vysokých školách, kde byl zván jako známý řečník a mnohé mladé lidi vedl ke Kristu. Když se později se svým londýnským anglikánským sborem dohodl, že bude sloužit už jen jako emeritní vikář, půl roku cestoval po celém světě na různé konference a půl roku sloužil ve Velké Británii a věnoval se hlavně psaní knih. 

Stott zdůrazňoval potřebu naslouchat textům Bible a snažit se jim porozumět tak, jak byly tlumočeny lidem v době, kdy byly psány. Zároveň ale apeloval na věřící, aby naslouchali době, ve které žijí. Pavel Černý tuto Stottovu črtu nazval „dvojité naslouchání.“ „Stottovi vždy šlo o propojení světa Bible se světem, ve kterém žijeme.“

Předseda Rady Církve bratrské David Novák se zamýšlel nad slovem „radikální,“ které v původním latinském významu znamená jít ke kořenům. V případě Johna Stotta tímto jádrem, kolem kterého se točilo jeho dílo, bylo evangelium. „Náboženského radikála vede vpřed nenávist, strach a hlavně pocit ohrožení od jinověrců, tak se je snaží zlikvidovat.“ V případě křesťanského radikála je podle Nováka tím hnacím pohonem láska k Bohu.  

SOUVISEJÍCÍPavel Černý / John Stott a jeho odkaz z české evangelikální perspektivy

Profesor Pavel Hošek na úvod své vzpomínky na Johna Stotta řekl, že jeho první a poslední osobní setkání s ním se váže na konferenci pořádanou na Slovensku. „Mé otázky směřovaly k prvním kapitolám knihy Genesis,“ uvedl Hošek k příležitosti ptát se proslulého učence. „Bratře, některé věci prostě nevíme,“ zněla Stottova odpověď.

Hošek se přiznal, že v této odpovědi vnímal Boží záměr, aby našel vnitřní klid, pokud nebude vždy schopen najít odpověď na věci, kterým nerozumí.  Stott vnímal evangelikalismus jako „obrodní hnutí, které je definované svým středem, ne svými hranicemi,“ zdůraznil. „Stottovo zakořenění v evangeliu a v příběhu Ježíše Krista mu umožňovalo obrovskou velkorysost v otázkách, ve kterým my, evangelikálové, nemáme stejnou odpověď,“ dodal. Stott se svým příkladem stal spojovatelem mnohých názorových proudů, uzavřel své uvažování nad služnou Johna Stotta religionista Pavel Hošek a vyjádřil vděčnost nad trojlístkem členů anglikánské církve, kterými byli C. S. Lewis, John Stott a současník N. T. Wright.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. listopadu 2021 Foto: CC Search – John Stott

Tags: ,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář