Církve v Německu řeší rostoucí krizi návštěvnosti bohoslužeb 

Nedělní bohoslužby navštěvuje stále méně Němců. Tisíce lidí opustily hlavní křesťanské denominace.

Historická národní protestantská instituce, Evangelická církev v Německu (EKD), oznámila, že v roce 2022 ztratila 380 000 členů (pokles o 2,9 % z celkového počtu za jediný rok).

Drtivá většina z 19,1 milionu členů této hlavní protestantské církve (v roce 2007 jich bylo téměř o 6 milionů více) se neúčastní církevního života, přičemž podle údajů pouze 3 % pravidelně navštěvují některou z 13 000 modliteben.

SOUVISEJÍCÍV roce 2022 opustilo protestantskou církev v Německu více než 380 tisíc lidí

Portál Evangelical Focus uvádí, že EKD hledala kreativní řešení této krize. Jmenovala historicky nejmladší předsedkyni národního synodu, Anne-Nicole Heinrichovou, tehdy 25letou studentku teologie. Experimentovala s novými technologiemi a zahájila rozsáhlé kulturní a sociální programy. Příležitostí ke spojení se společností byla také oslava 500. výročí protestantské reformace v roce 2017.

Prosakující informace o sexuálním zneužívání ze strany duchovních, politické postoje církve k otázkám, jako je klimatická krize, inkluze LGBT nebo vzestup krajní pravice, však schopnosti EKD přilákat nové lidi nepomohly.

Katolická církev se rovněž nachází v krizi

Také římskokatolická církev ochotně přiznala, že prožívá „hlubokou krizi“. V roce 2021 ztratila 350 000 členů, což je největší pokles za poslední roky. 

21,6 milionu Němců, kteří se hlásí k římskokatolické církvi, sleduje, jak skandály se zneužíváním, vnitřní debaty o otázkách LGTBQI a teologické rozpory kolem svěcení žen vedou k rozkolu. Pouze 6 % římských katolíků chodí na mši.

Mezitím svobodné evangelikální církve (s přibližně 5 % obyvatel) procházejí různými zkušenostmi. Zatímco charismatické nebo letniční skupiny mírně rostou (asi o 1 % ročně), ostatní tradičnější hnutí svobodných církví zažívají stagnaci nebo mírný pokles.

Přestože více než polovina obyvatel patří ke křesťanské církvi, pouze 1,6 % obyvatel Německa čte každý den Bibli.

Jaké změny jsou nutné?

Tváří v tvář těmto obtížím oznámila nedávno evangelická církev v Porýní (v západním regionu sousedícím s Francií) velké změny.

Místní církevní představitelé se budou moci rozhodnout přesunout hlavní bohoslužbu z nedělního dopoledne na kterýkoli jiný den nebo hodinu v týdnu.

Také křty, svatby a biřmování se nyní mohou konat na „místě požadovaném členy“. A pro usnadnění přístupu ke k Večeři Páně bude stačit, aby byla osoba pokřtěna jako dítě; nebude již nutné absolvovat konfirmační kurz (který se obvykle koná ve 14 letech).

Evangelical Focus dále uvádí, že změny byly kritizovány těmi, kteří se domnívají, že konec ústředního postavení neděle v bohoslužbách má důležité teologické konotace (Kristus vstal z mrtvých v neděli). Jsou i tací, kteří se domnívají, že nevyžadování veřejného vyjádření závazku ke křesťanské víře před přijetím Večeře Páně ztrácí význam připomínky Ježíšovy smrti a vzkříšení.

Reinhardt Schink: „Církev musí zůstat misionářská a relevantní“

Evangelical Focus se na tuto debatu zeptal generálního tajemníka Německé evangelikální aliance (DEA).

„Křesťanská víra by měla být a zůstat pro lidi důležitou. K dosažení tohoto cíle je někdy třeba přizpůsobit formy církevního života. Ne však obsah víry,“ uvedl Reinhardt Schink ve svých odpovědích.

„Vzhledem k technologickému vývoji, novým sociálním výzvám a měnícím se životním podmínkám vítá Evangelikální aliance v Německu všechny iniciativy, které pomáhají církvi zůstat misijní a také relevantní pro společnost.“ Podle jeho slov „je to cílem návrhů evangelické církve v Porýní“.

„Pochybujeme však, že tyto návrhy tohoto cíle dosáhnou,“ uvedl Reinhardt Schink pro Evangelical Focus. „Místo toho vidíme nebezpečí, že se víra ještě více individualizuje a společenství věřících se oslabí“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. února 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář