Citáty slavných: John Wesley

John Wesley (1703-1791) byl anglickým teologem a přední postavou metodistického hnutí. Proslavil se svým evangelizačním zápalem – údajně na hřbetu koně urazil 250 000 mil a podal více než 40 000 kázání. Kladl silný důraz na osobní svatost každého křesťana. Jeho odkaz je dodnes aktuální.

 

„Když jsem byl mladý, byl jsem si jistý o všem. Po pár letech, během kterých jsem tisíckrát chyboval, jsem si nebyl ani z poloviny tak jistý věcmi jako předtím. Nyní si nejsem jistý v ničem než v tom, co Bůh zjevil člověku.“

„Dívám se na celý svět jako na svou farnost, to znamená, že kdekoli se nacházím, tam považuji za dobré a správné a za svou svatou povinnost zvěstovat radostnou zvěst spásy všem, kteří jsou ochotni naslouchat.“

„Měli bychom být striktní při posuzování sebe sama a milosrdní při posuzování druhých.“

„Bližní, to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý; to není jen člověk ctnostný, přátelský; to není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost, nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem ani od vidění, i ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého s vytrvalou touhou po tom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru, a s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit.“

„Žádné skutky nejsou dobré, nejsou-li konány tak, jak Bůh chtěl a přikázal, avšak žádné skutky před ospravedlněním nejsou konány tak, jak Bůh chtěl a přikázal, proto žádné skutky před ospravedlněním nejsou dobré.“

„Co mám společného s poctami? Pane, dej, abych se jich vždy bál a nikdy po nich netoužil!“

„Čisté srdce budeme mít tenkrát, když oko naší mysli bude upřeno jenom na Boha, když ve všem budeme směřovat jenom k Bohu jako své síle, svému štěstí, své neskonale velké odměně, svému všemu, v časnosti i na věčnosti. Toto je čistota: když celou naší duší proniká stálý zřetel, upřímný úmysl šířit jeho slávu, činit jeho požehnanou vůli a podrobovat se jí, když naplňuje naše srdce a je stálým pramenem všech našich myšlenek, žádostí a úmyslů.“

„Vidíš podstatu a rozsah pravé křesťanské moudrosti, pokud jde o používání peněz, onoho velkého daru. Získej vše, co můžeš, aniž bys zranil sebe nebo svého bližního na duši či na těle, a to tak, že o to budeš usilovat nepolevující pílí a veškerým rozumem, který ti Bůh dal. Ušetři vše, co můžeš, tak, že škrtneš všechna vydání, která slouží jen tomu, abys hověl bláznivým přáním, buď abys ukojil žádosti těla, žádosti očí nebo pýchu života. Ať jsi živ nebo umíráš, nepromrhej nic za hřích nebo pošetilosti, a to buď pro sebe nebo pro své děti. A potom rozdej všechno, co můžeš, nebo jinými slovy, dej Bohu všechno, co máš.“

„Čím svatější jsme zde na zemi, tím musíme být šťastnější.“

„To nejlepší ze všeho je, že Bůh je s námi (údajně poslední slova před smrtí)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor: Tomáš Zálešák  Foto: Wikipedie – John Wesley

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář