Procházej: John Wesley

John Wesley (1703-1791) byl anglickým teologem a přední postavou metodistického hnutí. Proslavil se svým evangelizačním zápalem – údajně na hřbetu koně urazil…

ČASŤ: PRVÉ MILÉNIUM PO NARODENÍ JEŽIŠA KRISTA Vzhľadom na udalosti predošlého týždňa sa učeníci vrátili do Jeruzalema, kde „všetci jednomyseľne zotrvávali na…