Po rozhodnutí metodistické církve podpořit sňatky homosexuálů zvažují evangelikálové svou budoucnost v denominaci.

Zástupce této skupiny věřících Rev. David Hull v rozhovoru pro Christian Today popsal možné scénáře dalšího vývoje, které jsou teď k dispozici. 

Na úvod vysvětlil, že hlasování pro něj osobně nebylo žádným překvapením. „Je to smutné, ale hlasování nebylo vůbec překvapením. Tato rezoluce byla předběžně přijata před dvěma lety, než byla plně ratifikována.“

SOUVISEJÍCÍBritští metodisté schválili homosexuální svazky, evangelikálové zvažují odchod

„Výsledky těchto místních hlasování však také ukazují, že ve Velké Británii existují desítky tisíc metodistů, kteří budou s těmito rozhodnutími velmi, velmi nespokojeni a ocitnou se ve velmi obtížné situaci,“ konstatoval kazatel metodistické církve, kterou v 18. století založil britský duchovní John Wesley.

V církvi je podle něj stále mnoho kazatelů, kteří stále učí po staletí neměnnou biblickou zvěst. „To znamená, že součástí Božího záměru pro stvoření a Jeho vize pro život a společnost je, že manželství je věčným svazkem mezi jedním mužem a jednou ženou,“ přiblížil své stanovisko na manželství.

Na druhé straně ale připouští, že tento pohled se v metodistické církvi dostal do menšiny, i když byla schválena také klauzule na výhradu ve svědomí umožňující pastorům odmítnout udělit požehnání stejnopohlavnímu páru.

Dotaz padl také na zakladatele metodismu Johna Wesleyho, který byl ovlivněn pietistickým hnutím Moravských bratří z německého Ochranova, kteří se snažili o duchovní obrodu církve.

„Vše nasvědčuje tomu, že John Wesley byl mužem, který byl absolutně oddaný autoritě Bible a jasnosti jejího učení. Sám sebe popsal jako „muže jedné knihy“, což neznamená, že četl jen jednu knihu – četl jich spoustu! Ale byl absolutně oddaný jedné knize nad všemi ostatními knihami – Bibli jako nejvyšší autoritě víry a praxe v životě církve a křesťanů.“

Hull je přesvědčme o tom, že biblické učení o lidské sexualitě je jasné. „Je zajímavé, že teologové obecně souhlasí s tím, že biblické učení o tomto tématu je velmi, velmi jasné – že Bůh nás stvořil buď pro celibát, nebo pro celoživotní manželství mezi jedním mužem a jednou ženou – jediný vhodný kontext pro sexuální intimitu.“

Dále uvedl, že Wesley se snažil o transformaci společnosti kázáním evangelia, jehož výsledkem je, že posluchači ho přijmou a následně změní své životy podle učení Bible.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Wesley byl schopen svým zápalem pro svatost způsobit vlnu duchovního probuzení, která se rozšířila do celého světa. Hlavní problém dnešního metodismu vnímá v přizpůsobení k duchu dnešní doby.

„Bohužel se zdá, že metodistická církev udělala to, že se spojila s duchem doby, místo aby představovala vizi svobody, naděje a svatosti svému okolí, které to zoufale potřebuje,“ upozornil Hull.

I když se evangelikální křesťané ocitli ve velmi složité situaci, Hull je přesvědčen, že Bůh trůní nad tím vším a jeho plán nového nebe a nové země se naplní.

Během posledních let byla trajektorie metodické církve jasně namířená do více liberální teologie, přesto podle Hulla evangelikálové apelovali na představitele denominace, aby „zůstali věrni Pánu a jeho Slovu.“

Podle Hulla budou evangelikálové dále hledat možnosti a přemýšlet o své budoucnosti v rámci konzervativního proudu, který v církvi existuje. Jsou tam tací, kteří budou nadále věrni Bibli v rámci struktur metodistické církve, ale podle Hulla existuje skupina věřících, podle nichž byla pomyslná linie překročena a s čistým svědomím nemůžou zůstat v metodistické církvi.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. července 2021 Foto: Wikimedia Commns – ilustrační

Tags: ,,,,

3 Komentáře

 1. Znovu, dopněno:
  Manželství pro všechny?
  U nás existuje hnutí příznivců „odlišně sexuálně orientovaných lidí“, které chce uzákonit „manželství pro všechny.“ Ve skutečnosti chce toto hnutí uzákonit „manželství“ dvou leseb a „manželství“ dvou gayů. Mezi odlišně sexuálně orientované lidi ovšem nepatří pouze lesby a gayové, patří tam i jiné „orientace“: https://www.marieclaire.cz/lgbt-nestaci-je-tu-lgbtqiapk-jak-se-v-tom-vyznat.
  Požadavek oficiálního sňatku pouze pro dvě lesby a dva gaye je nespravedlivý vůči bisexuálům, tj. lidem, kteří „jsou přitahováni oběma pohlavími, byť to nemusí být ve stejné míře“. Tito lidé by měli také mít možnost uzavřít „manželství“ – stejně jako lesby a gayové! Ovšem také např. polyamorové: „Polyamorie znamená být otevřený více romantickým i sexuálním vztahům současně, kdy osobě všichni účastníci vědí a souhlasí s tím“, tedy jde o osoby, které pěstují skupinový sex.
  Až dosud platilo, že „manželství je svazek dvou osob odlišného pohlaví.“ Hnutí příznivců „lidí s odlišnou sexuální orientací“ by mělo spravedlivě usilovat o „manželství pro všechny“, mj. i pro výše uvedené! Tím by se ovšem změnila definice, že „manželství je společenství libovolného počtu libovolně sexuálně orientovaných lidí.“ Že by takový zákon byl absurdní? To ano, ale „čo bolo, to bolo!“
  V současnosti dochází k extrému, že kvůli genderové neutralitě by se nemělo používat oslovení „dámy a pánové“ či „ladies and gentlemen“. Z toho ovšem plyne, že také ne „sestry a bratři“ nebo „dívky a chlapci“ nebo „holky a kluci“! Místo toho by asi oslovení mělo znít „nazdar lidi!“
  Apoštol Pavel by byl dnes pronásledován hlavně „křesťany“, kteří se k „odlišně sexuálně orientovaným“ lidem pyšně hlásí. Že by pýcha byla chvályhodná vlastnost?

  Odpověď
 2. 1Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji. 2Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo.

  16Uviděl-li by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí, a Bůh mu dá život; těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti; u takového neříkám, aby prosil. 17Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. 18Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká. 19Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom Zlém.

  19Moudrost posílí moudrého více než deset mocných, kteří jsou ve městě. 20Vždyť na zemi není spravedlivý člověk, který by konal dobro a nehřešil.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář