Clayton a Ashlee Hurstovi: Pokora je prvním krokem k uzdravení vztahu

Je známo, že polovina manželství v Americe končí rozvodem. Ačkoliv je toto číslo v křesťanské komunitě nižší, neznamená to, že je vůči manželským problémům zcela imunní. Problematice vztahů se dlouhodobě věnuje pastor Clayton Hurst s manželkou Ashlee z Lakewood Church v Houstonu.

Vztahy jsou podle nich pro křesťany velmi důležitým tématem. „Byli jsme šokováni počtem lidí, kteří za námi po bohoslužbě přijdou a žádají o modlitbu za své manželství,“ uvedl Clayton. „Manželství se ukázalo jako nejdůležitější věc, za kterou se lidé chtějí modlit,“ doplnil.

Podle Claytonovy manželky Ashlee mnoho vztahových problémů může pomoci vyřešit pokora. „Je tu spousta pýchy vybudované v manželství a pokora je prvním krokem k uzdravení vztahu,“ prohlásila Ashlee „V naší kultuře vidíme pýchu prosazovanou všude, Bible ale o pokoře a nebezpečích pýchy mluví velmi jasně. Bible říká ‚pýcha předchází pád‘, a to je přesně to, co se děje v mnoha manželstvích,“ dodala.

Reklama

Hurstovi se proto párů obvykle ptají: Jste ochotní udělat cokoliv, co je třeba, abyste měli manželství, o kterém jste snili? „Záleží na ochotě,“ řekl Clayton. „Jsem ochoten odložit svou pýchu? Jsem ochoten upřednostnit potřeby manžela či manželky před svými?“ nadhodil otázky k zamyšlení.

„V páté kapitole Efezským se píše, že se musíme podřizovat jedni druhým, a to není vždy jednoduché. Ženy a muži jsou rozdílní. Naše mozky vypadají jinak, čímž vznikají komunikační problémy. Nakonec jsme ale stejně spolu v jednom týmu. Pokud ona vyhrává, i já vyhrávám. A pokud ona prohrává, i já prohrávám. Máme spolupracovat, to je Boží záměr pro manželství,“ zdůraznil Clayton Hurst.

Církev by podle Ashlee měla otevírat i ožehavá témata, jako je intimita nebo sex. „Když jste vyrůstali, vždycky jste slýchávali jen ‚ne, ne a ne‘, když přišla řeč na sex. Nikdy jste ale neslyšeli ‚proč‘, které za tím vším stojí,“ uvedla. „Sex byl prezentován jako něco špinavého a špatného, a pokud jste něco takového udělali, bylo tam tolik hanby. A proto pro mě byla intimita těžká, když jsem se vdala, měla jsem všechna ta zranění z minulosti. Trvalo mi roky, než jsem se o tom Claytonovi otevřela,“ vzpomínala Ashlee.

Reklama

Hurstsovi se snaží vytvořit bezpečný prostor, kde se lidé mohou otevřít a ptát na citlivé otázky. „Není to tak, že se nás Satan snaží udržet izolované, abychom si mysleli, že jsme jediní?“ ptala se Ashlee s tím, že chce, aby lidé věděli, že v tom nejsou sami. Hurstsovi také povzbuzují svobodné i zadané, aby se připravovali na manželství studiem Písma. „Aby vaše manželství bylo úspěšné, musíte mít ve svém srdci uloženo Slovo Boží. Je to o tom dělat kroky víry a důvěřovat v Boží moc. Tyto věci mají obrovský dopad,“ zdůraznil Clayton.

Důležité také je, aby se páry nedostaly do fáze lhostejnosti. „Nikdy se nepřestávejte učit. Vždy buďte studentem jeden druhého, vždy buďte studentem manželství,“ radil Clayton. „I když je vaše manželství skvělé, vždy můžete dosáhnout ještě vyšší úrovně,“ dodal.

 

Zdroj: Christian Post   Foto: Joe Center

Kategorie: Lifestyle

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář