Collin Hansen / Tim Keller praktikoval milost, kterou kázal

Sotva by někdo mohl být vhodnějším kandidátem na udělení Kuyperovy ceny za vynikající výsledky v reformované teologii a veřejném svědectví než Timothy Keller. Mělo by to být vyvrcholení jeho pozoruhodné kariéry.

Keller aplikoval reformovanou teologii v srdci americké kultury, když kázal v presbyteriánském kostele Redeemer na Manhattanu, který založil v roce 1989 se svou manželkou Kathy. Kellerovo psaní představilo Kuyperovu teologii – jeho vizi Boha, který si nárokuje „každý čtvereční centimetr“ stvoření pro svou slávu – novým generacím křesťanů po celém světě.

SOUVISEJÍCÍTimothy Keller odešel do nebeského domova (1950-2023)

Reakce mnoha studentů a absolventů Princetonského teologického semináře (PTS) však ukázala, jak moc se americká kultura od roku 1989 změnila, když Keller v roce 2017 odešel z kazatelny. Kellerovy názory na svěcení žen a homosexualitu byly v rozporu s převládajícími normami v PTS a dalších hlavních seminářích, nemluvě o širší společnosti.

Podle tohoto vyvíjejícího se standardu by Abraham Kuyper neměl nárok na vlastní ocenění. Pod tlakem různých skupin vedení PTS zrušilo své rozhodnutí udělit Kellerovi Kuyperovu cenu za rok 2017. Zdálo se, že uznávaný pastor se stane další obětí stále se rozšiřujících kulturních válek.

Nebo také ne.

Keller sice cenu nedostal, ale přesto souhlasil s přednáškami. PTS ho nechtěl odměnit, ale přesto je toleroval. A přes všechny předchozí protesty přivítal Kellera nadšený potlesk, když 6. dubna 2017 vystoupil na pódium.

Přednášek PTS jsem se nezúčastnil, ale překvapivou náklonnost ke Kellerovi chápu.

SOUVISEJÍCÍ – Tim a Kathy Kellerovi o randění, manželství a komplementarismu 

Jako dospívající evangelikální konvertita na konci devadesátých let jsem věděl, že moje víra není vítána v síních moci, ať už to bylo ve třídách elitní soukromé školy nebo v kancelářích Sněmovny reprezentantů USA. Nikdy jsem neočekával, že mě moje horlivost pro Krista učiní populárním, slavným nebo bohatým. Chtěl jsem jen být věrný Bohu a poslušný jeho slovu bez ohledu na to, kam mě vede. Chtěl jsem svou víru sdílet bez výhrad, a to i mezi nepřátelskými davy.

A v roce 2007 jsem našel příklad, který mi byl vzorem, jak to dělat v nejsekulárnějším prostředí Ameriky. Timothy Keller sdílel evangelium odvážně v idiomech své doby, aniž by vyžadoval cokoli jiného než víru a důvěru v našeho věrného, důvěryhodného Spasitele.

Když tragédie z 11. září uvolnila místo novému a ještě zuřivějšímu propuknutí kulturních válek, Keller ukázal jiný způsob řešení této krize. Jako spolupracovník redakce Christianity Today jsem v roce 2007 referoval o první veřejné akci The Gospel Coalition (Koalice pro evangelium), kterou Keller spoluzakládal. Moje první čtení teologické vize TGC, kterou Keller vypracoval, stanovilo program, jímž bych se jako mladý křesťan dospívající v tomto sporném 21. století mohl řídit.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Collin Hansen Zdroj: Christianity Today Datum: 25. května 2023 Foto: YouTube – Tim Keller

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář